Sobota I tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 2,13-17.

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał ...

  • 8 hours ago

    Kto wierzy, odczuwa wielką potrzebę Boga i we własnej małości, powierza Mu się z pełnym zaufaniem.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

12 stycznia w naszym kościele gościły relikwie św. Szarbela.

Kilka tygodni temu zapytaliśmy Was…

Wizytę w tygodniu rozpoczynamy od godz. 17.00, a w sobotę od godz. 11:00.

Zapraszamy na spotkanie ze św. Szarbelem

w niedzielę 12 stycznia 2020 w par. Objawienia Pańskiego Bliznem, na każdej Mszy Świętej.

„Czy aborcja pociąga za sobą konsekwencje psychologiczne?”

Tak. Wiele kobiet, które dokonały aborcji, wykazuje oznaki depresji i innych zaburzeń, w tym poczucie winy, utratę poczucia własnej wartości, myśli samobójcze, niepokój, bezsenność, złość, problemy w pożyciu seksualnym oraz nocne koszmary związane z dokonanym zabiegiem przerwania ciąży.

Piątka to sztuka przedstawiająca losy młodych mężczyzn - Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika oraz Jarogniewa Wojciechowskiego. 

Oto trzy świadectwa cudów św. Szarbela, jakie dla Was zebraliśmy. Mamy nadzieję, że będą dla Was umocnieniem i zachętą, by 12 stycznia, w Dniu św. Szarbela w naszej parafii prosić o wiele...

PANIE GOSPODARZU ZA TĘ KOLĘDĘ! 

Zapraszamy na koncert kolęd ludowych 12 stycznia z chórem Wrzawa. Po Mszy o 12:00, w naszym kościele.

Podkategorie