Wtorek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,19-21.

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Mo...

  • 16 hours ago

    Droga pojednania wymaga cierpliwości i zaufania. Nie można osiągnąć #pokoju, jeśli się go nie spodziewamy.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Niedziela Miłosierdzia Bożego za nami. Boże Miłosierdzie nas jednak nie opuszcza.

Niedzielne Nabożeństwo


CZY ZNASZ 7 RODZAJÓW UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA?

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia następujące dzieła miłości względem ciała:

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

"Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)"


A ZNASZ UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUCHA?

Które spośród dzieł miłości wymienionych w Katechizmie Kościoła katolickiego wydaje się Wam szczególnie trudne do wypełnienia?

1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.


POMÓDL SIĘ FRAGMENTAMI „DZIENNICZKA…”

W trwającym właśnie Tygodniu Miłosierdzia warto zwrócić uwagę na trzy stopnie miłosierdzia, w jakich Pan Jezus nakazał się ćwiczyć siostrze Faustynie (a więc i nam). Co ciekawe, widzimy tu pewną gradację:

1) UCZYNEK miłosierny
2) SŁOWO miłosierne (jeśli nie czynem, to słowem)
3) MODLITWA (jeśli nie czynem i słowem, to modlitwą).

Wygląda na to, że klasyczne zdanie „Pomodlę się za ciebie” nie zawsze jest szczytem tego, co możemy zrobić ⯑.

W tym samym fragmencie nr 163 „Dzienniczka” czytamy piękną modlitwę sekretarki Bożego Miłosierdzia.
Zachęcamy, by pomodlić się nią dziś z głębi serca.

Tutaj tekst modlitwy:

https://misericors.org/pragne-sie-cala-przemienic-w-milosi…/

A tutaj wersja śpiewana:

https://www.youtube.com/watch?v=D4lxO-gG5Vc

A już niedługo z okazji Tygodnia Miłosierdzia zamieścimy na Facebooku jeszcze inną niespodziankę muzyczną...


UWAGA NA WIRTUALIZACJĘ WIARY!

PAPIEŻ PRZESTRZEGA