Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 14 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zgodnie z zapowiedzią kontynuowaliśmy relację z wydarzeń, jakie miały miejsce po powstaniu Jezusa Chrystusa z martwych. Nasz mini-cykl trwał do 31 maja.

Opis wydarzeń z Wielkiego Tygodnia zamieszczamy, dla przypomnienia, na dole strony.


PAMIĘTACIE SŁYNNĄ SCENĘ Z SERIALU BIBLIA?

Włączcie polskie napisy i zobaczcie, jak było 2000 lat temu:


„PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ NA ZIEMIĘ I JAKŻE BARDZO PRAGNĘ, ŻEBY ON JUŻ ZAPŁONĄŁ…” (Łk 12,49)

Zaczniemy go od obrazu palca włożonego przez Tomasza w miejsce gwoździ, a skończymy na pierwszych chwilach po Zesłaniu Ducha Świętego na uczniów. Niech te krótkie posty choć trochę pomogą nam w przygotowaniach na nadejście „ognia pożerającego” (Hb 12,29).

obraz: El Greco, Zesłanie Ducha Świętego (1596–1600)