Wtorek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,19-21.

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Mo...

  • 18 hours ago

    Droga pojednania wymaga cierpliwości i zaufania. Nie można osiągnąć #pokoju, jeśli się go nie spodziewamy.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

"W Drodze Światła proponuje się XIV stacji wielkanocnych, opartych na tekście Pisma Świętego".

Czym jest Droga Światła, nabożeństwo mało znane w Polsce?

Nabożeństwo Drogi Światła narodziło się w 1988 r. wśród włoskich salezjanów. Szybko zyskiwało na popularności, dzięki czemu Droga Światła znalazła się w programie nabożeństw na Wielki Jubileusz roku 2000. W przygotowującym do niego liście apostolskim „Novo millennio ineunte” Jan Paweł II wzywał, żeby kontemplacja oblicza Chrystusa nie zatrzymywała się tylko na wizerunku Ukrzyżowanego, lecz również skupiała się na Zmartwychwstałym. W kilka lat później Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała ,,Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” (2002 r.) pozytywnie oceniające Via Lucis.

Choć księża robią co mogą, żeby udowodnić wiernym, że historia Jezusa nie kończy się na Krzyżu, oraz że kluczowe jest nie to, co się wydarzyło na Golgocie, tylko to, co się wydarzyło po Jego zejściu z Krzyża. W Polsce jednym z pierwszych, którzy podchwycili włoski pomysł, był właśnie bp Grzegorz Ryś.

Ze względu na małą popularność tego nabożeństwa jego ostateczny kształt nie jest jednoznacznie ustalony. Nie ma też żadnych sugestii, jak często i w jakie dni ma się ono odbywać. Dobrze jest odprawiać nabożeństwo po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła.

Więcej informacji o Drodze Światła:

Grzegorz Ryś o Drodze Światła

Rozważania podczas Drogi Światła w 2015 roku

A jak to wygląda w tym roku w naszej Parafii? Sprawdź filmy na naszym profilu w portalu Facebook!