Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 3,7-12.

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo...

  • yesterday

    Od #JednościChrześcijan zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, „aby świat uwierzył” (J 17… https://t.co/NOlhElYoJ2

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Dziewice konsekrowane w Archidiecezji Warszawskiej.

- Bądźcie w smutnym, pandemicznym świecie świadkami Jezusa, Jego wolności, pokoju i królestwa, które nie są z tego świata - zachęcał bp Michał Janocha 4 grudnia cztery kobiety w czasie obrzędu konsekracji dziewic w Archikatedrze Warszawskiej

Jestem – odpowiedziały Barbara Skrocka, Joanna Ziemba, Urszula Misiun i Maria Krystyniak, wyrażając gotowość poświęcenia się Bogu na drodze dziewictwa konsekrowanego. Nad leżącymi krzyżem na posadzce bazyliki archikatedralnej odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie każda z kandydatek podeszła do biskupa, by odnowić postanowienie życia w czystości. Bp Michał Janocha odmówił nad nimi modlitwę konsekracyjną, wręczył każdej obrączkę i brewiarz, jako znak wyłącznego poświęcenia Jezusowi.

Uroczystość konsekracji dziewic miała miejsce w archikatedrze warszawskiej. 4 grudnia zgromadzili się w niej przyjaciele, rodzina i kapłani, którzy towarzyszyli czterem kobietom na drodze rozeznawania powołania.

Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami, dziewice konsekrowane powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Kościół zaleca im, aby dla lepszego spełnienia obowiązku modlitwy odmawiały codziennie Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. W ten sposób, “łącząc swój głos z głosem Chrystusa, najwyższego Kapłana, oraz Kościoła świętego, mają nieustannie wielbić Ojca niebieskiego i wypraszać zbawienie świata”.

– W tej chwili do takiego obrzędu przygotowuje się kolejnych 15 kandydatek. W archidiecezji mamy 29 dziewic konsekrowanych i 8 wdów pobłogosławionych. Każda z nich przechodzi 3-6-letni okres formacji – informuje ks. Piotr Kwiecień CM, odpowiedzialny za duszpasterstwo wdów i dziewic konsekrowanych w archidiecezji warszawskiej.

“Gość Warszawski”

https://archwwa.pl/aktualnosci/dziewice-konsekrowane-w-archidiecezji-warszawskiej-obraczka-i-brewiarz-znakiem-ich-oddania-jezusowi/