Msze św.

Niedziele i święta:
9:00
10:30 - Msza święta dla dzieci, (wrzesień - czerwiec)
12:00
18:00

Dni powszednie:
8:00
18:00

Spowiedź

Spowiedź odbywa się przed każdą Mszą św.
Pierwszy piątek miesiąca:
- spowiedź od godziny 17:15.

Kancelaria

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, piątek
w godzinach: 17:00 ? 17:45

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1
05-082 Blizne
tel./fax 22 7220250
mail: par.objawieniapanskiego@gmail.com

Konto parafii
Bank BPH SA Warszawa
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

Środa II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 3,1-6.

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnie...

  • about 1 hour ago

    Prośmy Boga, byśmy mieli odwagę przeprosić i umieli uczyć się słuchać tego, co On nam mówi.

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Wizyta Kanoniczna
Biskup diecezji co pięć lat wizytuje parafie swojej diecezji. Na czas wizytacji to On jest
gospodarzem parafii, co symbolizuje przekazanie kluczy od kościoła. Biskup przygląda
się pracy księży, wizytuje szkoły, kancelarię, jest obecny na Mszy świętej sprawowanych
przez poszczególnych księży. Rozmawia z księżmi, z pracownikami parafii, spotyka się z
parafialnymi zespołami i wspólnotami i na tej podstawie wyrabia sobie zdanie o parafii i
prowadzonej na niej pracy. Po wizytacji przesyła swoje spostrzeżenia i zalecenia, mające
na celu usprawnienie pracy parafialnej.
Duchowo w Księdzu Kardynale powitaliśmy Apostoła Chrystusa, który przyjechał
umocnić nas w wierze. Czynił to przemawiając na każdej Mszy świętej, do
zgromadzonych wiernych, w konfesjonale, służąc sakramentem Bożego miłosierdzia.
Błogosławił dzieci i matki spodziewające się potomstwa, głosił słowo Boże do wspólnot i
błogosławił ich dalszej pracy.
Za te wszelkie dary, które otrzymaliśmy przez ręce naszego Arcybiskupa, Księdza
Kazimierza Kardynała Nycza, wyrażajmy Bogu wdzięczność w naszych modlitwach za
Pasterzy Kościoła i wszystkich wiernych.
ks. Marian

Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017