Msze św.

Niedziele i święta:
9:00
10:30 - Msza święta dla dzieci, (wrzesień - czerwiec)
12:00
18:00

Dni powszednie:
8:00
18:00

Spowiedź

Spowiedź odbywa się przed każdą Mszą św.
Pierwszy piątek miesiąca:
- spowiedź od godziny 17:15.

Kancelaria

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, piątek
w godzinach: 17:00 ? 17:45

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1
05-082 Blizne
tel./fax 22 7220250
mail: par.objawieniapanskiego@gmail.com

Konto parafii
Bank BPH SA Warszawa
74 1060 0076 0000 4042 8018 7516

Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Mateusza 25,14-30.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciem...

  • 16 hours ago

    Bez wsparcia modlitewnego ze strony wiernych Następca Piotra nie może wypełniać swojej misji w świecie. Liczę także na was!

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Wizyta Kanoniczna
Biskup diecezji co pięć lat wizytuje parafie swojej diecezji. Na czas wizytacji to On jest
gospodarzem parafii, co symbolizuje przekazanie kluczy od kościoła. Biskup przygląda
się pracy księży, wizytuje szkoły, kancelarię, jest obecny na Mszy świętej sprawowanych
przez poszczególnych księży. Rozmawia z księżmi, z pracownikami parafii, spotyka się z
parafialnymi zespołami i wspólnotami i na tej podstawie wyrabia sobie zdanie o parafii i
prowadzonej na niej pracy. Po wizytacji przesyła swoje spostrzeżenia i zalecenia, mające
na celu usprawnienie pracy parafialnej.
Duchowo w Księdzu Kardynale powitaliśmy Apostoła Chrystusa, który przyjechał
umocnić nas w wierze. Czynił to przemawiając na każdej Mszy świętej, do
zgromadzonych wiernych, w konfesjonale, służąc sakramentem Bożego miłosierdzia.
Błogosławił dzieci i matki spodziewające się potomstwa, głosił słowo Boże do wspólnot i
błogosławił ich dalszej pracy.
Za te wszelkie dary, które otrzymaliśmy przez ręce naszego Arcybiskupa, Księdza
Kazimierza Kardynała Nycza, wyrażajmy Bogu wdzięczność w naszych modlitwach za
Pasterzy Kościoła i wszystkich wiernych.
ks. Marian

Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017
Wizyta 2017