Czwartek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 7,21-29.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dn...

  • 23 hours ago

    Ile razy, modląc się, ograniczamy się do próśb o dary oraz wyliczania życzeń, zapominając, że pierwszą rzeczą jest… https://t.co/9fEo2vr1xK

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd 13 stycznia, w niedzielę, po Mszach przedpołudniowych, tj. po: 9.00, 10.30 i 12.00. Gromadzimy się przy stajence i radośnie śpiewamy wpatrzeni w Emanuela Boga z nami. Proszę powiedzcie swoim bliskim, i przynieście ze sobą instrumenty.