Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,39-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie...

  • 14 hours ago

    Wszystkim osobom wierzącym, ludziom dobrej woli mówimy: bądźmy twórczymi budowniczymi pokoju, budujmy przyjaźń społ… https://t.co/AnRn56qAUQ

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1.    18.10 - Niedziela Misyjna, pod hasłem „Oto ja, poślij mnie” Iz 6,8, różaniec o g. 17.30, Dzień Modlitw za pracowników Służby Zdrowia

2.    19.10 - poniedziałek, wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszko, 36 rocznica męczeństwa

3.    20.10 - wtorek, wspomnienie św. Jana Kantego

4.    22.10 - czwartek, wspomnienie św. Jana Pawła II

5.    Ze względu na nasilającą się epidemię, należy zachować wszelkie normy służące bezpieczeństwu.

6.    Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej

    Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

7.    W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

8.    Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

9.    Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

10.Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

 

 

 1.    11.10 - niedziela, Dzień Papieski, wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, 17.30 różaniec, w tygodniu nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej

2.    13.10 - wtorek, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego 

3.    15.10 - czwartek, wspomnienie św. Teresy z Avila

4.    16.10 - piątek, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 42 rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II, różaniec prowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

5.    17.10 - sobota, wspomnienie św. Ignacego

6.    18.10 - Niedziela Misyjna, badanie praktyk religijnych

7.     Przyjmujemy na wypominki

 1.    04.10 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, zapraszamy asysty procesyjne, o g. 17.30 różaniec

2.    zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w tygodniu po Mszy św. wieczornej

3.    05.10 - poniedziałek, wspomnienie św. Faustyny, o g. 18.00 modlimy się w intencji zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach

4.    07.10 - środa, wspomnienie NMP Różańcowej

5.    09.10 – piątek, różaniec prowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

6.    11.10 - niedziela, Dzień Papieski, zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

7.    01-09.05.2021 - Ks. Paweł Paliga organizuje pielgrzymkę do Libanu do św. Szarbela, bliższe informacje na tablicy ogłoszeń i w zakrystii

8.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

1. 27.09 - niedziela, Dzień Migranta i Uchodźcy, o g. 13.00 Teatr Bliżej Nieba wystawi przed kościołem Sztukę Czarny Garnek, ks. Janusza

2. 28.09 - poniedziałek, wspomnienie św. Wacława, Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast, zapraszamy g. 15.00 przy kapliczce

3. 29.09 - wtorek, święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

4. 30.09 - środa, wspomnienie św. Hieronima

5. 01.10 - pierwszy czwartek, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

6. 02.10 - pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie Aniołów Stróżów. Spowiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, adoracja do g. 21.00. Prosimy zgłaszać chorych

7. 03.10 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, na Mszy św. o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Maryi

8. 04.10 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja i procesja, zapraszamy asysty.

 1.    20.09 - niedziela, Dzień Środków Społecznego Przekazu, 10.30 I Komunia św., 13.30 druga tura I Komunia św.

2.    21.09 - poniedziałek, święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

3.    23.09 - środa, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

4.    25.09 - Piątek, wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa

5.    27.09 - niedziela, o g. 13.00 nasz teatr Bliżej Nieba, wystawia sztukę „Czarny Garnek” ks. Janusza

6.    Można poprzeć projekt ustawy - prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw