Środa XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 9,1-6.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na ...

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

1.    19.09 - niedziela, dziękujemy Bogu za dar nowych błogosławionych 

2.    20.09 - poniedziałek, św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong i towarzyszy

3.    21.09 - wtorek, święto św. Mateusza, Apostoła, Ewangelisty

4.    23.09 - czwartek, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

5.    25.09 - sobota, w Warszawie wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, o g. 11.00 I Komunia św. dzieci ze szkoły Gaudeamus

6.    26.09 - niedziela, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Badanie niedzielnych praktyk religijnych

7.    W zakrystii do nabycia nowa książka Ks. Janusza „Księga, która zmienia życie”, zapis rozmów w ramach cyklu audycji „Księga” na antenie Radia Warszawa

 

 1.    12.09 - niedziela, dziękujmy Bogu za dar nowych błogosławionych, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką, dziś taca na Seminarium Duchowne, rozpoczynamy Dni Kwartalne Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Poświęcenie plecaków w czasie Mszy św. o g. 10.30, po spotkanie kandydatów do I Komunii św.

2.    13.09 - poniedziałek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, o g. 18.00 modlimy się za KŻR

3.    14.09 - wtorek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

4.    15.09 - środa, wspomnienie NMP Bolesnej

5.    16.09 - czwartek, wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana 

6.    17.09 - piątek, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

7.    18.09 - sobota, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i archidiecezji, wyjazd mężczyzn na Jasną Górę, zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca

8.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

1.    05.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, przy naszym kościele można dzisiaj oddać krew, zbiórka do puszek dla uchodźców z Afganistanu

2.    07.09 - wtorek, wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego

3.    08.09 - środa, święto Narodzenia NMP, po Mesy św. wieczornej błogosławieństwo ziarna siewnego, o g. 18.00 Msza św. odpustowa, serdecznie zapraszamy

4.    12.09 - niedziela, beatyfikacja Czcigodnych sług Bożych Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W czasie Mszy św. o g. 10.30 poświęcimy przybory szkolne i plecaki, po spotkanie rodziców i dzieci pragnących rozpocząć przygotowanie do I Komunii św. Taca na Seminarium Duchowne

5.    18.09 - sobota, męskie oblężenie Jasnej Góry, przewidziany wyjazd (koszt 60 zł), zapisy u Ks. Andrzeja

1.    29.08 - niedziela, w Bazylice archidiecezjalnej w Warszawie, uroczystość męczeństwa św. Jana Chrzciciela, zapraszamy do modlitwy w intencji beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Księdza Kardynała S. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, od 3 do 11 września przygotowanie bezpośrednie

2.    01.09 - środa, 82 rocznica wybuchu II wojny światowej, módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny. początek roku szkolnego, módlmy się za dzieci i młodzież

3.    02.09 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.    03.09 - pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Grzegorza Wlk. spowiedź od 17.30, adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00. Zapraszamy dzieci i młodzież do spowiedzi z racji początku roku szkolnego. Prosimy zgłaszać chorych

5.    04.09 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej

6.    05.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne i procesja, zapraszamy asysty, modlimy się za uchodźców z Afganistanu, zbiórka do puszek na ten cel

7.    Bierzmowani: spotkanie kandydatów kończących przygotowanie19.09, tych, którzy rozpoczęli w ubiegłym roku 26.09, nowych kandydatów prosimy o zgłaszanie się do Ks. Andrzeja

1.    22.08 - niedziela, prosimy o modlitwę w intencji beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Róży Czackiej

2.    24.08 - wtorek, święto św. Bartłomieja Apostoła

3.    26.08 - czwartek, Uroczystość NMP Częstochowskiej, 23 rocznica powstania naszej Parafii, dziękujmy Bogu w naszych modlitwach

4.    27.08 - piątek, wspomnienie św. Moniki

5.    28.08 - sobota, wspomnienie św. Augustyna

6.    29.08 - niedziela, wraca Msza św. o g. 10.30