Poniedziałek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 7,1-10.

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik pos...

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

W minioną niedzielę 12.05.2019, podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00 oprawę muzyczną przygotowała, diakonia muzyczna Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre. Po Mszy Świętej zaproszeni goście wspólnie z parafianami śpiewali pieśni o tematyce związanej z najważniejszą prawdą wiary jaką jest Zmartwychwstanie.

pieśni_wielkanocne_2019.JPG

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre wywodzi się z Częstochowy, gdzie ma swoją główną siedzibę. Aktualnie wraz z dziećmi liczy około 2000 osób z całej Polski. Z diecezji Warszawskich do Wspólnoty należy około 200 osób.

Wspólnota ma charakter ewangelizacyjny i prorodzinny. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe, ludzi różnych zawodów, osoby żyjące samotnie i całe rodziny. Wspólnota podlega Arcybiskupowi Częstochowskiemu, ma swego moderatora (kapłana), który sprawuje pieczę nad Wspólnotą jest nim ks. dr kan. Włodzimierz Cyran. Moderatorowi pomocą służą, księża-asystenci diecezjalni, Rada Wspólnoty i Koordynatorzy diecezjalni, animatorzy małych grupy i diakonie (służby).

Głównym Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim. Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota działa według Statutu, do którego załączone jest 12 Drogowskazów określających jej duchowość, zasady życia i zobowiązania członków Wspolnoty. Pomaga swoim członkom wzrastać w świętości i pragnie przyczyniać się do odnowy i uświęcenia życia w rodzinach, w parafiach, w różnych wspólnotach kościelnych.

Członkowie Wspólnoty, pragnąc wspólnie wzrastać w świętości, podejmują zobowiązania m.in. do codziennej modlitwy (w tym przynajmniej dziesiątka Różańca, osobiste spotkanie modlitewne z Panem), do czytania Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego, do adoracji Najświętszego Sakramentu (przynajmniej raz w tygodniu), do udziału w spotkaniach Wspólnoty i w rekolekcjach, do kształtowania swego życia według zasad Ewangelii i Drogowskazów Wspólnoty oraz do abstynencji od jakichkolwiek używek. Formacja we Wspólnocie jest oparta głównie na Piśmie św., na nauce Kościoła Katolickiego i na dziełach mistyków i Świętych, mistrzach duchowości. Jest to pełna formacja chrześcijańska obejmująca też formację teologiczne, liturgiczną, ascetyczną, mistyczną, eklezjologiczną, moralną i ewangelizacyjną. Duży nacisk jest też kładziony na wymiar intelektualny, rozumowy naszej wiary.

Wspólnota organizuje ogólnopolskie otwarte Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie i czuwanie modlitewne na terenie całego kraju, na które przyjeżdżają osoby z całej Polski. Podczas spotkań Kapłani oraz członkowie Wspólnoty posługują modlitwą wstawienniczą i charyzmatyczną.


Informacja o najbliższych spotkaniach modlitewnych:

25.05.2019, sob. 18:00-23:00 Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie w Krzepicach

26.06.2019, sob. 18:00-23:00 Spotkanie w Częstochowie par. Św. Ap. Piotra i Pawła

08.06.2019, sob. 18:00-24:00 Spotkanie w Gorzkowicach (autokar)

14.06.2019, piąt. 19:30-22:30 Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie w Powsinie parafia Św. Elżbiety


Wspólnota Mamre organizuje wyjazdy autokarowe z Warszawy na Mszę Św. w intencji o uzdrowienie. Wyjazdy z okolic cmentarza na Powązkach. Numer kontaktowy to 504 329 999.


Wiecej szczegółowych informacji na temat Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre, czy na temat otwartych spotkań można znaleźć na stronie Wspólnoty:

www.mamre.pl


https://vimeo.com/162199678

Hasło: mamre
Kanał na YouTube 

AGNIESZKA