Środa XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 9,1-6.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na ...

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

W ubiegły piątek w ramach 33-dniowych rekolekcji konsekracji św. Józefowi spotkaliśmy się z Czcigodną Głową Najświętszej Rodziny…

Czuwanie składało się z kilku części. Zgromadzeni przed Najświętszym Sakramentem oraz przed ikoną św. Józefa, która została namalowana specjalnie na rzecz naszych rekolekcji:

  • odbyliśmy medytację, słuchając rozważań o św. Józefie. Ten porywający tekst przybliżył nam postać św. Józefa jako człowieka ufającego Bogu, jako męża, jako ojca i jako cieśli.
  • wysłuchaliśmy świadectwa Basi, która 20 lat temu nie zdecydowała się na aborcję dzięki cichemu wstawiennictwu Troskliwego Obrońcy Chrystusa
  • odmówiliśmy Litanię do św. Józefa we wszystkich intencjach jakie do nas napłynęły od Parafian

Czuwanie odbyło się 30 kwietnia, tj. w wigilię uroczystości św. Józefa robotnika.

Zapis transmisji można oglądać na parafialnym Youtubie:


lub na Facebooku: 

A zatem, jeszcze raz pomódlmy się razem…

Witaj, Józefie, wierny sługo Boży…