Poniedziałek VI tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 8,11-13.

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: ...

  • 20 hours ago

    W dzisiejszej Ewangelii (Mt5, 17-37) Jezus zachęca nas do przejścia od formalnego przestrzegania Prawa do rzeczywis… https://t.co/n5wqvXXAkR

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zapraszamy codziennie na wspólnotowy różaniec po Mszy wieczornej, a w niedzielę przed Mszą o 17.30. Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie.


https://www.youtube.com/watch?v=2mSfeSQVhds

https://www.youtube.com/watch?v=vKqY9aWQj_M

https://www.youtube.com/watch?v=7r1WAVul7hA


Jest ponadczasowa i sięgają do niej ludzie bardzo prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie objawień: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. św. Teresa z Kalkuty nieustannie go odmawiała. Jan Paweł II mówił: “Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki Elżbiety.


Sznur paciorków

Różaniec to po pierwsze sposób modlitwy, po drugie zaś służące do niej “narzędzie” – sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których odlicza się wypowiadane formuły modlitewne. W średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy do pozdrowienia anielskiego dodano drugą część: “Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.


Sama nazwa

Wyjaśnienie może przynosić pewna XIII-wieczna legenda. Opowiada ona o bardzo leniwym młodzieńcu, którego jedynym dobrym uczynkiem było to, że każdego dnia splatał wieniec z róż i przyozdabiał nim figurę Maryi. Dotknięty łaską wstąpił do zakonu. Jednakże nie mogąc w klasztorze codziennie zbierać kwiatów na wieniec, zaprzestał swojego zwyczaju.

Było mu tego żal i już zamierzał opuścić klasztor, ale pewien stary mnich udzielił mu takiej rady: “Jeśli chcesz życiem nowym cieszyć Maryję Królowę, z szlachetnych czynów wianek w każdy dzień niech dostanie. Wplataj weń słowa chwały (…) po pięćdziesiąt “Zdrowaś Maryja” codziennie będziesz odmawiać. To już będzie cały wieniec, który ona bardziej ceni niźli lilie, niźli róże”.

W XV w., odmawianie różańca połączono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych momentów z ich życia Tajemnice podzielono na trzy części: radosne, bolesne i chwalebne.


Święty Dominik

Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z postacią św. Dominika, który miał go “otrzymać” od samej Matki Bożej podczas objawienia. Widać jednak, że różaniec powstawał przez wieki i nie sposób przypisać jego wynalezienie jednemu człowiekowi. Niewątpliwie natomiast św. Dominik i jego bracia, którzy jako wędrowni kaznodzieje przemierzali świat, ogromnie przyczynili się do rozpowszechnienia tej modlitwy.


Zob.: https://ekai.pl/rozaniec-dzieje-i-legendy-2/