Wtorek XIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 9,32-38.

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!» Lecz faryzeusze mówi...

  • yesterday

    Wiara pozwala nam iść z Jezusem po drogach świata w pewności, że moc Jego Ducha pokona moce zła, poddając je panowaniu Bożej miłości.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zapraszamy na wydarzenie Archidiecezjalne, które będzie miało miejsce 18.05.2019 od 9:00.

 2019.05.18-sympozjum-naukowe-młodzi-wiara-i-1.jpg

Źródło: http://archwwa.pl/wydarzenia/sympozjum-pt-mlodzi-wiara-i-rozeznawanie-powolania-2/

Polecamy także - Nowi Diakoni Archidiecezji: http://archwwa.pl/aktualnosci/swiecenia-diakonatu-warszawa-2019/