Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 3,7-12.

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo...

  • yesterday

    Od #JednościChrześcijan zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, „aby świat uwierzył” (J 17… https://t.co/NOlhElYoJ2

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Adwent to czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Roraty z niespodziankami dla dzieci!

Nasi mali Parafianie Ela i Staś Olszakowie, którym kibicuje ich starsza siostra Ala, od wczoraj wykonują bardzo odważną misję Choć pewnie woleliby się wygrzewać pod ciepłą pierzyną, każdego dnia wstają z kurami i idą na roraty!
Ich celem jest skompletowanie kolekcji adwentowych naklejek! Wciąż nie jest za późno na to, aby zacząć zbierać swoją kolekcję! A jeśli dane dziecko nie ma możliwości przyjść do kościoła o g. 7:00, to serdecznie zapraszamy w środy i piątki na g. 18:00 – te Msze również odbywają się w rycie roratnim.


Módlmy się za wszystkich naszych małych Parafian, by Adwent był dla nich czasem prawdziwej zabawy i radości 

Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku, tekst „CUD NAD CUDAMI CUD NAD CUDAMI 一 RORATY RORATY2020 RORATY”