Sobota I tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 2,13-17.

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał ...

  • 8 hours ago

    Kto wierzy, odczuwa wielką potrzebę Boga i we własnej małości, powierza Mu się z pełnym zaufaniem.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zostaw wszystko i dołącz do wielkiej modlitwy !

14.09.2019 Włocławek

Wyjazd 7.00 z par. Objawienia Pańskiego Blizne, koszt autokaru 50 zł

Zapisy u ks. Pawła w zakrystii.


W miarę możliwości prosimy o przybycie na spotkanie już w stanie łaski uświęcającej (spowiedź w miejscu zamieszkania).
Prosimy o przywiezienie domowych krzyży, które będą tam uroczyście poświęcone.
Prosimy o zabranie ze sobą rzeczy cieplejszych oraz przeciwdeszczowych na wypadek trudniejszej pogody.
Prosimy o zabranie małych składanych turystycznych krzesełek bądź kocyków, na których będzie można usiąść.
Na miejscu będzie możliwość zjedzenia ciepłych lub zimnych posiłków w cenie 10 zł za posiłek oraz napojów ciepłych lub zimnych w cenie 5 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=QKn2kBYW29o

https://www.polskapodkrzyzem.pl/confirmation?token=1-2272-4ce8587e231299d158c14860808457ed#start

POLSKA_pod_Krzyzem_Baner_640x360_FB_mobile.png