Szesnasta Niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Łukasza 10,38-42.

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się...

  • 11 minutes ago

    Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że mądrość serca polega na łączeniu kontemplacji z działaniem. Módlmy się o ła… https://t.co/VgLiZHKkzq

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Posprzątaliśmy nasze mieszkania, zadbaliśmy o środowisko, pomogliśmy misjonarzom!


Zakończyliśmy akcje zbierania elektrośmieci na cele misyjne, a dokładniej, na wyposażenie szpitala w Afryce. Nasza parafia wraz z Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” przez recykling wsparła polskich misjonarzy.


Niektórzy zastanawiali się w jaki sposób śmieciami można pomagać? Okazuje się, że przez odpowiedni przetworzenie rzeczy zepsutych, niepotrzebnych można pozyskać m.in. metale takie jak miedź, aluminium, ołów, srebro, glin, złoto, platynę, czy pallad oraz także inne cenne, choć niemetalowe surowce, które będą ponownie wykorzystane.


Akcja zakończyła się sukcesem dzięki wszystkim, którzy przynieśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W akcje zaangażowali się wolontariusze ze Szkoły Podstawowej ze Starych Babic oraz Przedszkole w Blizne Łaszczyńskiego.


Nasi misjonarze są naszymi ambasadorami polskości w odległych rejonach świata, obecnie na misjach posługuje ponad 2 tysiące naszych rodaków. Przynoszą oni Ewangelię i poprawę jakości życia innym ludziom.


Wszystkim bardzo dziękujemy!


x.P.P

2019_elektrośmieci1.JPG

2019_elektrośmieci2.JPG

2019_elektrośmieci3.JPG