Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 15 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Czasem mamy wątpliwości, gdzie jest nasza parafia. Mieszkamy w jednym miejscu, zameldowani jesteśmy gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jeszcze gdzie indziej.

Wątpliwości powstają również wtedy, kiedy ktoś z członków rodziny na dłuższy czas wyjeżdża za granicę. Niektórzy proszą, by utrzymać jego imię w kartotece parafialnej, pomimo, że od kilku lat mieszka już poza parafią. Inni meldują dziecko w domu babci, aby mogło przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w innej parafii.


Parafia jest wspólnotą terytorialną. Kodeks Prawa Kanoniczego określa, że do parafii należymy poprzez faktyczne zamieszkanie stałe lub tymczasowe. Zamieszkanie stałe nabywa się przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, któremu towarzyszy zamiar pozostania tam na stałe, lub jeśli faktycznie trwało ono przez pięć lat (por. kan. 102). Zamieszkanie tymczasowe nabywa się przez przebywanie na terenie parafii z zamiarem pozostania tam lub faktyczne zamieszkanie przez trzy miesiące. Kan. 107 §1 stanowi: Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza.


Kościół nie pyta więc o miejsce urzędowego zameldowania ani gdzie jest dom rodzinnyO przynależności do parafii decyduje miejsce faktycznego zamieszkania. Ktoś, kto mieszka na terenie parafii Objawienia Pańskiego, należy do parafii Objawienia Pańskiego Blizne, choćby był zameldowany na Wilamowie a przychodził wyłącznie do kościoła Bogurodzicy Maryi.


Podobnie studenci i inni ludzie wynajmujący mieszkania na terenie parafii Objawienia Pańskiego z zamiarem zamieszkania dłużej niż trzy miesiące, uzyskują wszystkie prawa parafianina łącznie z możliwością przystąpienia do sakramentów. Nie ma więc sensu utrzymywanie czyjegoś imienia w kartotece parafialnej, gdyż z chwilą zamieszkania poza parafią utracił wszelkie uprawnienia parafianina w swojej „starej” parafii.

Mapka_naszej_parafii.png