Wtorek XIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 9,32-38.

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!» Lecz faryzeusze mówi...

  • yesterday

    Wiara pozwala nam iść z Jezusem po drogach świata w pewności, że moc Jego Ducha pokona moce zła, poddając je panowaniu Bożej miłości.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Polski „KLER” znasz ich? To sami sprawdzeni przez, żydowskie organizacje, męczeństwo, proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny czy prześladowani przez Niemców i komunistów.

Ilu dzieliło losy swoich parafian takie jak bieda, przymusowe wywózki, tortury, obozy niemieckie i komunistyczne, nie chcieli zostawić swoich parafian podczas wojen i epidemii. Myślę, że każda parafia ma lub miała oddanych kapłanów, których można było by nazwać jeśli nie świętymi to dobrymi ludźmi.

W czasach, których nie zauważa się i nie mówi się głośno o  oddanych kapłanach trzeba sobie ich przypomnieć. 

Sprawdzianem dla duchownych, był czas II Wojny Światowej. Jednym z charakterystycznych elementów zbrodniczej ideologii niemieckiej była bezlitosna walka z Kościołem Katolicki. Duchowni byli pierwszymi ofiarami skoordynowanej akcji eksterminacyjnej, a szczególnie mocno cierpieli w okupowanej przez Niemców Polsce. Dziesiątki duchownych aresztowano i osadzono w niemieckich obozach koncentracyjnych, przede wszystkim Dachau. W konsekwencji w czasie wojny blisko 3000 polskich duchownych zostało zamordowanych, z czego ponad połowa zginęła w niemieckich obozach koncentracyjnych. Według szacunków w czasie wojny zginęło aż 20% duchowieństwa polskiego. W samym tylko niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau więziono 1773 duchownych z Polski, z czego 799 zginęło, często śmiercią męczeńską. Do tego trzeba dodać, iż podczas II wojny światowej ok. 4 tys. księży i było więzionych w niemieckich obozach, a tam nieśli święte sakramenty i byli przedstawicielami Boga w tym piekle na ziemi. Ci zaś, którzy zostali na wolności również byli represjonowani. W Polsce okupant koncentrował się zarówno na fizycznej eksterminacji duchowieństwa, jak i systemowej walce z religią, która także w czasie wojny była elementem spajającym społeczeństwo polskie. Kościół odgrywał niebagatelną rolę w historii Polski i narodu polskiego, będąc źródłem postaw patriotycznych i oporu względem XIX-wiecznych zaborców. Tuż po rozpoczęciu działań przeciwko Polsce Niemcy przystąpili do masowych aresztowań polskich duchownych. Represje szczególnie mocno dotknęły księży na terenach wcielonych do III Rzeszy, gdzie na podstawie wcześniej sporządzonych list wyłapano niemal wszystkich duchownych. Myślę, że  ten sprawdzian został zdanym na piątkę, przez polskich kapłanów.

Kolejne piękne, udokumentowane świadectwo zostawiło 28 kapłanów polskich, których znajdziemy na liście „Sprawiedliwych w Śród Narodów Świata”, oni z narażeniem życia nieśli pomoc innowiercą, czyli  wyznawcom Judaizmu. Oto ci herosi: ks. Bruno Boguszewski, ks. Stanisław Falkowski, ks. Mikołaj Ferenc, ks. Władysław Głowacki, ks. Marceli Godlewski, ks. Józef Gorajek, ks. Antoni Kania, ks. Michał Kubacki, ks. Albin Małysiak, ks. Stanisław Mazak, ks. Aleksander Osiecki, ks. Andrzej Osikowicz, ks. Jan Patrzyk, ks. Jan Pawlicki, ks. Jan Poddębniak, ks. Jan Raczkowski, ks. Jan Sielewicz, ks. Adam Skałbania, ks. Franciszek Smorczewski, ks. Witold Stolarczyk, o. Klemens Szeptycki, o. Adam Sztark, ks. Witold Szymczukiewicz, ks. Ludwik Wolski, o. Ludwik Wrodarczyk, ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki, ks. Jan Zawrzycki, ks. Ignacy Życzyński. Tylu udało mi się znaleźć a ilu jest jeszcze tych bezimiennych nie znanych, cichych Sprawiedliwych. Trzeba zauważyć, że nie ma drugiej tak licznej grupy „zawodowej” wśród tego grona jak księża. https://episkopat.pl/duchowni-sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata/

Tu można wpisać nazwisko i poczytać o polskich księżach ratujących z narażeniem życia mordowanych przez Niemców żydów.  https://sprawiedliwi.org.pl/pl 

Kolejna, największa lista zawiera spis polskich świętych i błogosławionych, również takich silnie związanych z Polską a nie mających pochodzenia polskiego - traktowanych jako świętych polskich. Wyszczególniono tych również żyjących na ziemiach polskich, pomimo tego, że w czasie ich życia do Polski formalnie nie należały. Jest ich ponad 130 kapłanów diecezjalnych, zakonnych, kleryków i barci zakonnych. Oto i oni:  bł. Ks. Adam Bargielski, św. Albert Chmielowski, bł. Ks. Aleksy Sobaszek, bł. O. Alfons Maria Mazurek, bł. 0. Alojzy Liguda, bł. O. Anastazy Pankiewicz, św. Ks. Andrzej Bobola, św. Andrzej Świerad, bł. O. Anicet Kopliński, bł. Ks. Antoni Beszta-Borowski, bł. abp Antoni Julian Nowowiejski, bł. O. Antoni Leszczewicz, bł. Ks. Antoni Rewera, bł. Ks. Antoni Świadek, bł. Ks. Antoni Zawistowski, św. Benedykt z Pereum, bł. abp Bogumił Piotr, bł. Ks. Bolesław Strzelecki, bł. Ks. Bronisław Komorowski, bł. alumn Bronisław Kostkowski, bł. Ks. Bronisław Markiewicz, św. O. Brunon z Kwerfurtu, bł. O. Brunon Zembol, bł. O. Czesław Odrowąż, bł. Ks. Dominik Jędrzejewski, bł. Ks. Edward Detkens, bł. Ks. Edward Grzymała, bł. Ks. Emil Szramek, bł. O. Fidelis Chojnacki, bł. Ks. Florian Stępniak, bł. Ks. Franciszek Dachtera, bł. O. Franciszek Drzewiecki, bł. Ks. Franciszek Rogaczewski, bł. Ks. Franciszek Rosłaniec, bł. O. Grzegorz Bolesław Frąckowiak, bł. Ks. Henryk Hlebowicz, bł. Ks. Henryk Kaczorowski, bł. O. Henryk Krzysztofik, bł. o. Hilary Paweł Januszewski, bł. Honorat Koźmiński, bł. Br. Ignacy, św. Izaak, św. O. Jacek Odrowąż, bł. Bp Jakub Strzemię, bł. O. Jan Antonin Bajewski, św. Ks. Jan Kanty, bł. Ks. Jan Nepomucen Chrzan, św. papież Jan Paweł II, św. Ks. Jan Sarkander, św. Ks. Jan z Dukli, bł. O. Jerzy Kaszyra, bł. Jerzy Matulewicz, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, bł. O. Józef Achilles Puchała, bł. O. Józef Cebula, bł. Ks. Józef Czempiel, bł. O. Józef Innocenty Guz, bł. O. Józef Jankowski, bł. Ks. Józef Kowalski, bł. Ks. Józef Kurzawa, bł. Ks. Józef Pawłowski, św. Bp. Józef Sebastian Pelczar, bł. O. Józef Stanek, bł. Ks. Józef Straszewski, bł. Br. Józef Zapłata, bł. O. Julia Rodzińska, św. O. Justus z Polski,  bł. O. Karol Herman Stępień, bł. Ks. Kazimierz Gostyński, bł. Ks. Kazimierz Grelewski, bł. Ks. Kazimierz Sykulski, św. Ks. Klemens Maria Dworzak, bł. O. Krystyn Gondek, bł. Ks. Leon Nowakowski, bł. Ks. Ludwik Gietyngier, bł. O. Ludwik Mzyk, bł. O. Ludwik Pius Bartosik, św. O. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Ks. Marcin Oprządek, bł. Ks. Marian Górecki, bł. Ks. Marian Konopiński, bł. Ks. Marian Skrzypczak, św. Br. Mateusz, św. Ks. Melchior Grodziecki, bł. O. Michał Czartoryski, bł. bp Michał Kozal, bł. Ks. Michał Oziębłowski, bł. Ks. Michał Piaszczyński, bł. O. Michał Tomaszek, bł. Ks. Michał Woźniak, bł. Ks. Mieczysław Bohatkiewicz, bł. Ks. Narcyz Putz, bł. Ks. Narcyz Turchan, św. Bp Otto z Bambergu, bł. Ks. Piotr Bonifacy Żukowski, bł. Ks. Piotr Dańkowski, bł. Bp Radzim Gaudenty, św. O. Rafał Kalinowski, bł. Ks. Roman Archutowski, św. Ks. Stanisław Kaźmierczyk, św. kleryk Stanisław Kostka, bł. O. Stanisław Kubista, bł. Ks. Stanisław Kubski, bł. Ks. Stanisław Mysakowski, św. Ks. Stanisław Papczyński, bł. Ks. Stanisław Pyrtek, bł. O.Stanisław Tymoteusz Trojanowski, bł. O. Stanisław z Bydgoszczy, św. bp Stanisław ze Szczepanowa, bł. Ks. Stefan Grelewski, bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, bł. O. Symforian Ducki, św. O. Szymon z Lipnicy, bł. alumn Tadeusz Dulny, bł. bp Wincenty Kadłubek, bł. Ks. Wincenty Matuszewski, bł. Ks. Władysław Błądziński, bł. Ks. Władysław Demski, bł. Ks. Władysław Findysz, bł. bp Władysław Goral, bł. Ks. Władysław Maćkowiak, bł. Ks. Władysław Mączkowski, bł. Ks. Władysław Miegoń, bł. O. Władysław z Gielniowa, bł. Ks. Włodzimierz Laskowski, św. Bp Wojciech, bł. o. Wojciech Nierychlewski, bł. O. Zbigniew Strzałkowski, św. Ks. Zygmunt Gorazdowski, bł. Ks. Zygmunt Pisarski, bł. Ks. Zygmunt Sajna, św. Bp Zygmunt Szczęsny Feliński.

Kolejną grupą kapłanów polskich, którą chciałbym wyciągnąć na światło dzienne to tzw. „Kapłani Niezłomni” To Ci, którzy w okresie PRL byli wiernymi i autentycznymi świadkami Chrystusowej Prawdy. Oznacza to, że komunistom nie udało się ich zwyciężyć ani złamać czy zmienić. Pozostali nieugięci! Niezłomnych księży w okresie PRL było wielu! Represje i aresztowania księży rozpoczęły się już w 1948 r. Do więzienia wtrącono wówczas ponad 400 duchownych. Zniewolenie narodu wymagało bowiem zniewolenia Kościoła.

Księża byli solą w oku władzy podporządkowanej sowietom. – Patriotyzm księży nabierał dodatkowo cech religijnych. Łączyli wiarę w Polskę z wiarą w Boga. Takich ludzi trzeba było się zdecydowanie pozbyć. W większości przypadków, ubecy stosowali wobec skazanych przemoc psychiczną, która polegała na szantażu i straszeniu śmiercią. Próbowano też wmówić duchownym, że zostaną skompromitowani w oczach społeczeństwa.

Standardową metodą stosowaną przez UB był wielogodzinne pozbawianie więźnia snu, jedzenia, picia i wystawianie go na działanie chłodu. Tortury te trwały czasem, aż kilkanaście dni. Historycy przyznał, że nie znają przypadku, w którym którykolwiek z duchownych dał się złamać. Podczas pobytu w ubeckich katowniach, duchowni starali się podtrzymywać na duchu współwięźniów, przypominali fragmenty z Pisma Świętego, udzielali  sakramentów. Byli to ludzie, którzy wnieśli wiele dobrego do życia w ciężkich, więziennych warunkach.

Oto nazwiska „Kapłanów Niezłomnych” ks. Stanisława Domańskiego ps. „Cezary” Ks. Jan Trojnar, bp Jan Kanty Lorek, ks. Roman Kotlarz, bp Piotr Gołębiowski, Ks. prof. Jan Stępień, ks. Michał Pilipiec, ks. Stanisław Zieliński, ks. Paweł Kontny, ks. Stanisław Ziółkowski, ks. Rudolf Marszałek, ks. Stanisław Ziółkowski, Ks. Jan Szczepański ks. Władysław Gurgacz, ks. Piotr Oborski, ks. Zygmunt Kaczyński, ks. Józef Fudali, ks. Wit Brzycki, o. Alojzy Wrzalik, ks. ks. Michał Stępień, ks. bp. Szczepan Sobalkowski, ks. Wojciech Zinka, o. Kajetan Raczyński, ks. Bp Czesław Kaczmarek, ks. Jan Paweł Kuś CM, ks. Bernard Pyclik, o. Marian Pirożyński CSsR, ks. Jan Danilewicz, Ks. bp Edward Muszyński, ks. Bp Kazimierz Józef Kowalski, ks. Kazimierz Michalski, ks. Romuald Błaszczakiewicz, ks. Antoni Marchewka, ks. Roman Zelek, o. Tomasz Rostworowski, ks. Abp Antoni Baraniak, o. Serafin Kaszuba, ks. Józef Zator-Przytocki "Czeremosz", ks. bp Juliusz Bieniek, ks. bp Jan Jaroszewicz, ks. Marian Brach, ks. Stanisław Kurdybanowski, Ks. Mieczysław Połoska, Sługa Boży ks. bp Wilhelm Pluta, Ks. Marian Cygankiewicz, o. Kazimierz Hołda, ks. Franciszek Blachnicki, ks. bp Jan Pietraszko, Ks. Henryk Peszko, ks. bp Franciszek Musiel, ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Sylwester Zych, ks. Jan Dybiec, ks. Kazimierz Jancarz, Ks. Józef Bełch, ks, bp Tadeusz Błaszkiewicz, ks. Zbigniew Gadomski, ks. Władysław Sygnatowicz, o. Stanisław Jemioł, Ks. Zenon Stefan Raczyński, ks. Paweł Komborski, ks. Leon Musielak SDB, ks. Hilary Jastak, Ks. Adolf Chojnacki, o. Rufin Franciszek Janusz, bernardyn, ks. Teodor Lichota, o. Wit Nowakowski OFMConv, o. Stefan Dzierżek SJ, ks. Stanisław Janik, ks. Benedykt Pacyga, ks. bp Ignacy Tokarczuk, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. Edward Frankowski, ks. Czesław Sadłowski.   Poczytaj na: http://parafiaklwow.pl/kaplani-niezlomni-w-prl/

Nie znałeś ich? może warto poznać. Może ta litania nazwisk wydaje ci się nudna, ale o każdy z wyżej wymienionych mógłby powstać piękny film z dobrym, budującym i pociągającym przesłaniem. Tych imion i nazwisk jest sporo, dużo więcej niż 3 księży i jeden arcybiskup jak w pewnym filmie. Ilu kapłanów, dobrych oddanych jest nieznanych szerszej grupie ludzi. Piękni, dobrzy, święci kapłani polscy módlcie się za nami, za wrogów kościoła i naszej kochanej Ojczyzny.

Warto zobaczyć również:

https://www.youtube.com/watch?v=NXPNYEChYtY

https://www.youtube.com/watch?v=KS06xJZY3cc

https://www.youtube.com/watch?v=o-g4nWPrTlM

https://www.youtube.com/watch?v=38op7JcGHFc