Wtorek XIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 9,32-38.

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!» Lecz faryzeusze mówi...

  • yesterday

    Wiara pozwala nam iść z Jezusem po drogach świata w pewności, że moc Jego Ducha pokona moce zła, poddając je panowaniu Bożej miłości.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza na studia z zakresu teologii duchowości.

Uczelnia oferuje: studia podyplomowe i studium otwarte.

Podyplomowe Studium Duchowości przeznaczone jest zarówno dla osób świeckich, konsekrowanych jak i duchownych. Uczelnia zaprasza kapłanów, siostry zakonne, animatorów wspólnot i ruchów religijnych, katechetów oraz wszystkich tych, którzy pragną odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie magisterium z teologii lub jakiejkolwiek innej dziedziny.

Natomiast studia Otwartego Studium Duchowości przeznaczone są dla osób dorosłych niezależnie od wieku i wykształcenia. W ramach Studium Otwartego możliwy jest częściowy udział kandydata w interesujących zajęciach.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie do 30 września.
Zob.: http://archwwa.pl/aktualnosci/dla-tych-ktorzy-pragna-odnowic-i-poglebic-swoje-zycie-duchowe-studium-duchowosci-na-pwtw/


PWTW proponuje także sześcioletnie studia na odległość.
Więcej informacji: http://e-pwtw.pl/
Źródło: http://archwwa.pl/aktualnosci/jedyne-w-polsce-studia-teologii-w-systemie-blended-learning-rekrutacja-juz-rozpoczeta/


studia2019.jpg