Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Jana 8,21-30.

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zab...

  • 3 hours ago

    Pan wyzwala i uzdrawia serce, jeśli wzywamy Go z pokorą i ufnością. #WielkiPost

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Czym jest aborcja?

Aborcja (przerwanie ciąży, sztuczne poronienie) jest zamierzonym zabiegiem, mającym na celu przerwanie ludzkiego życia w łonie matki. Aborcja zasadniczo różni się od poronienia naturalnego, które nie jest spowodowane umyślnym działaniem człowieka.

Sformułowania „przerwanie ciąży”, „usunięcie ciąży”, „terminacja ciąży”, stosowane zamiennie ze słowem „aborcja”, ukrywają prawdę o tym, że zabieg ten w istocie oznacza uśmiercenie dziecka w łonie matki. Według Sprawozdania Rady Ministrów w latach 1993–2011 przeprowadzono w Polsce 7632 zabiegi sztucznego przerwania ciąży. Z roku na rok zmniejsza się co prawda liczba aborcji dokonanych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia matki, wzrasta jednak liczba sztucznych poronień na podstawie stwierdzenia upośledzenia dziecka w stadium płodowym lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Oficjalne statystyki nie uwzględniają „podziemia aborcyjnego” oraz niszczenia ludzkich istot w stadium embrionalnym wskutek zażywania pigułek wczesnoporonnych i stosowania spiral (wkładek) wewnątrzmacicznych. Roczna liczba „zalegalizowanych“ aborcji na świecie sięga około 50–60 milionów. Życie każdego z tych dzieci było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i niezastąpione.

Pigułka wczesnoporonna (tzw. tabletka „dzień po” – Escapelle, Postinor duo).

Pigułka zażyta w odpowiednim momencie cyklu menstruacyjnego ma zapobiegać zapłodnieniu (jest to wówczas działanie antykoncepcyjne). Jednak w przypadku, gdy doszło już do zapłodnienia, pigułka uniemożliwia zagnieżdżenie się (implantację) embrionu w zniszczonym przez środek hormonalny nabłonku macicy. Dochodzi wówczas do sztucznego poronienia. Również pigułka EllaOne wykazuje działanie niszczące ludzkie życie na wczesnym etapie jego rozwoju.

Wkładka domaciczna

Aby zapobiec ciąży, wewnątrz macicy umieszcza się specjalną wkładkę (spiralę). Ma ona działanie antykoncepcyjne, ponieważ zawarte w niej substancje chemiczne utrudniają plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Środek ten działa również wczesnoporonnie – kiedy plemnikom uda się dotrzeć do komórki jajowej i dojdzie do zapłodnienia, metalowa wkładka wywołuje stan zapalny (błony śluzowej) macicy, co utrudnia zagnieżdżenie się w niej dziecka.

Wkładka domaciczna i pigułka wczesnoporonna mogą powodować aborcję przez uniemożliwienie implantacji dziecka w stadium embrionu w macicy.