Czwartek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 7,21-29.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dn...

  • 23 hours ago

    Ile razy, modląc się, ograniczamy się do próśb o dary oraz wyliczania życzeń, zapominając, że pierwszą rzeczą jest… https://t.co/9fEo2vr1xK

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Ministranci spotykają się w Soboty o 10 h, w zakrystii. Wejście od tyłu kościoła.

Wraz z ministrantami chcemy państwu przybliżyć nasz Dekanat Lasecki. Dlatego na rowerach mamy zamiar odwiedzać wszystkie parafie naszego Dekanatu i poznać ich historię. Ale od początku.

Kościół Katolicki jest podzielony administracyjnie na Metropolie. W Polsce jest ich 14. Nasza nazywa się Warszawska, a w jej skład wchodzą 3 diecezje: Diecezja Płocka, Diecezja Warszawsko-Praska i Archidiecezja Warszawska. W Polsce jest ich łącznie 41.

Każda diecezja dzieli się dekanaty. W Polsce jest 1057, a u nas 25. Dekanaty składają się z parafii. W naszej Archidiecezji jest ich 211, a nasz Dekanat liczy 9 parafii:
1) Babice - Parafia Wniebowzięcia NMP,
2) Blizne - Parafia Objawienia Pańskiego,
3) Borzęcin Duży - Parafia św. Wincentego Ferreriusza,
4) Izabelin - Parafia św. Franciszka z Asyżu,
5) Laski Warszawskie - Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku,
6) Lipków - Parafia św. Rocha,
7) Ołtarzew - Parafia Królowej Apostołów,
8) Ożarów Mazowiecki - Parafia Miłosierdzia Bożego,
9) Zaborów - Parafia Nawiedzenia NMP.

Patronem Dekanatu jest bł. Józef Jankowski. Dziekanem Dekanatu jest Ksiądz kanonik Grzegorz Jankowski, zaś wicedziekanem Ksiądz Zdzisław Słomka SAC. Ojcem duchownym jest nasz proboszcz: Ksiądz kanonik Marian Rowicki, a duszpasterzem dzieci i młodzieży Ksiądz Łukasz Duda.


W sobotę 13 października korzystając z pięknej pogody dotarliśmy, po 10 km pedałowania, do Borzęcina Dużego, do parafii pw. Św. Wincentego Forreriusza. Dzięki z życzliwości miejscowych księży Marka Skowrońskiego i kanonika Józefa Olczaka poznaliśmy historię kościoła oraz zobaczyliśmy go od środka.

Parafia w Borzęcinie należy do najstarszych na Mazowszu. Powstała między rokiem 1166 a 1254. Pierwszy kościół w Borzęcinie był pod wezwaniem św. Zygmunta i był on drewniany. Przedostatni kościół został wybudowany w 1662 r. W roku 1852 pożar zniszczył doszczętnie cały kościół.

Wincenty i Tekla Rapaccy właściciele majątku Borzęcin i Ożarów pobudowali i wyposażyli całkowicie obecny kościół, który został poświęcony w 1855 r. Jako wyraz wdzięczności parafia obchodziła odpusty na św. Wincentego (5 IV) i na św. Teklę (23 IX). Obecnie na św. Stanisława (8 V) i św. Teklę (23 IX). W czasie działań wojennych, Powstania Warszawskiego kościół został bardzo uszkodzony - obity kulami, wyleciały wszystkie okna.

Na Milenium wykonano również wiele prac tak wewnętrznych jak i na zewnątrz kościoła. Odnowiono prezbiterium i wielki ołtarz. Wmontowano w prezbiterium dwa witraże. Odwodniono kościół głębokim rowem.


Zobaczymy jak pogoda dopisze i czy młodzi rowerzyści będą mieć siłę, by dotrzeć do kolejnego kościoła naszego laseckiego dekanatu. Nie wiadomo ile czasu nam zajmie objechanie wszystkich budynków sakralnych, ale nie spieszy się nam. Zawierzamy te nasze wyprawy Opatrzności Bożej.


Zapraszamy nowych ministrantów do służby przy ołtarzu oraz chętnych do wspólnego zwiedzania okolicy.
Widzimy się na zbiórce ministrantów w sobotę!


 BD.jpg

BD7.jpg