Czwartek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 7,21-29.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dn...

  • yesterday

    Ile razy, modląc się, ograniczamy się do próśb o dary oraz wyliczania życzeń, zapominając, że pierwszą rzeczą jest… https://t.co/9fEo2vr1xK

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Na pasterce, nasz ksiądz proboszcz kanonik Marian Rowicki ogłosił nam radosną nowinę. Nie tylko, że dziś w nocy narodził się nam Zbawiciel Świata, co jest oczywiste, ale również decyzję ks. Kardynała Kazimierza Nycza sprzed kilku wówczas godzin.

Na opłatku dla duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej został wyróżniony nasz ksiądz rezydent doktor Janusz Stańczuk. Został uhonorowany godnością kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej.


http://archwwa.pl/moja-diecezja/instytucje/kapitula-metropolitalna-warszawska/


Osoby zgromadzone na tej mszy przyjęły to gromkimi brawami. Było dużo pytań o ten tytuł, dlatego postanowiłem rzucić trochę światła na te godności kościelne.

Nasz ks. Dr kanonik sparafrazował wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Stopniowanie”. „Mało, niewiele, kawał - kanonik, prałat, zawał”. Tytuły kościelne są nie tylko znakiem starzenia się, ale również pewnego doświadczenia i wysiłku, jaki wkładają ludzie zasłużeni dla Kościoła.

W różnych grupach istnieją pewne zewnętrzne formy wyróżnienia za dokonania. Zobaczmy choćby ubrania: rektorów uczelni noszą płaszcze z gronostajów, prezydenci miast zakładają łańcuchy, wojskowi otrzymują stopnie i medale. Te wyróżnienia są zewnętrznym znakiem wdzięczności za dotychczasową pracę i motywacją do dalszego zaangażowania.


http://niedziela.pl/artykul/21999/nd/Pomiedzy-pralatem-a-kanonikiem


Kanonik to tytuł nadawany kapłanom, którzy jednoczą się przy katedrze (to dotyczy ks. Janusza) lub kościele kolegiackim, aby modlić się wspólnie za sprawy lokalnego Kościoła i wypełniać określone powinności służebne na rzecz całej wspólnoty. Kanonicy mają przypominać o wspólnocie i budowaniu komunii. Prałat natomiast jest kapelanem domowym lub honorowym Ojca Świętego.


http://www.teologia.pl/franciszek/franciszek_pralat_infulat.htm


Powinni oni nosić na sobie szczególną odpowiedzialność za cały Kościół powszechny i być podporą dla papieża i biskupów. Najwyższą godnością tej rodziny tytułów kościelnych jest infułat. Ma on przywilej noszenia infuły, podobnej czapki do tej, którą noszą biskupi podczas liturgii.

ks. PP

http://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/kaplani-archidiecezji-warszawskiej-odznaczeni-godnosciami-koscielnymi-5/