Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 3,7-12.

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo...

  • yesterday

    Od #JednościChrześcijan zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, „aby świat uwierzył” (J 17… https://t.co/NOlhElYoJ2

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

- Bóg oczekuje od nas wyraźnie, abyśmy patrzyli na nasze życie przez pryzmat dwóch rzeczy.

Po pierwsze: doczesności, którą należy wypełnić służbą, bo po to otrzymaliśmy dary, zdrowie i talenty, by ten świat dobrze urządzić. Ale z drugiej strony Pan Jezus przekonuje nas: „Spójrzcie górę! Ja idę do Ojca i idę przygotować wam miejsce. – usłyszeliśmy z ust ks. Janusza Stańczuka w jednym z tegorocznych kazań.


Jak żyje Ci się między Niebem a ziemią?

***
Kazanie zostało wygłoszone 10 maja 2020 roku.
Czołówka: Bogdan Idźkowski
Muzyka w wykonaniu Marceliny Idźkowskiej i Julii Cichońskiej.