Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 9,1-8.

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone ...

  • 13 hours ago

    Słuchajmy razem tego, co Duch mówi do Kościoła, zachowujmy komunię. Została nam dana Pascha, pozwólmy więc, by strz… https://t.co/QMpQ07Rn8S

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

1.    02.01 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu

 

2.    06.02 – pierwszy czwartek miesiąca, uroczystość Objawienia Pańskiego, błogosławieństwo kredy i kadzidła, taca na misje, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

3.    07.01 – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g.17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wystawienie Najświętszego Sakramentu do g. 21.00

4.    08.01 – sobota, spotkanie synodalne o g. 10.00 w salce nad zakrystią

5.    09.01 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

6.    (W czasie dorocznego liczenia we Mszy św. uczestniczyło 652 wiernych, Komunię św. przyjęło 367. W tej chwili Parafia liczy ok. 6500 wiernych. Sakrament chrztu przyjęło 95 dzieci, do pierwszej Komunii św. przystąpiło 55 dzieci, ( ze szkoły Gaudeamus 18), sakrament bierzmowania przyjęło 12 osób, pobłogosławiliśmy 15 małżeństw sakramentalnych, w Księdze Chorych odnotowano 122 osoby, odprawiliśmy 30 pogrzebów, rozdaliśmy 40000 Komunii św.)

7.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

8.    Wizyta Duszpasterska:

- 10.01 – Blizne Jasińskiego, ul. H. Dobrzańskiego, Słowackiego, Reja Prusa

- 11.01 – Kochanowskiego, Kraszewskiego

- 12.01 – Żeromskiego, Orzeszkowej, Chopina, Mickiewicza

- 13.01 – Kopernika, Sienkiewicza

- 14.01 – Warszawska J., Topolowa, Kościuszki, Moniuszki

- 15.01 – Łaszczyńskiego, Fortowa

9.    W związku z epidemią, zdajemy sobie sprawę, że niektórzy obawiają się przyjąć wizytę, dlatego prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia księdza w wyznaczonych dniach, w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie

 

1. 26.12 – niedziela, odnawiamy przyrzeczenia ślubne

2. 27.12 – poniedziałek, święto św. Jana Apostoła

3. 28.12 – wtorek, święto św. Młodzianków

4. 31.12 – piątek, zakończenie roku kalendarzowego, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Za publiczny śpiew hymnu: Ciebie, Boże wysławiamy, można uzyskać odpust zupełny.

Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w intencji papieża Franciszka i podjąć zadośćuczynienie w formie: wypełniając uczynki miłości lub ofiarując jałmużnę

5. 01.01 – sobota, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, wspomnienie nadania Najświętszego Imienia Jezus, Dzień Pokoju. I Sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej.

Odpust zupełny za publiczny śpiew hymnu: O Stworzycielu, Duchu przyjdź
Dziękujemy ekipie p. Marka za przygotowanie świątecznej szopki

1.    19.12 – niedziela, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie kościoła: opłatki, sianko. Po Mszy św. o g. 10.30 warsztaty plastyczne dla dzieci

2.    24.12 – piątek, Wigilia Bożego narodzenia, zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ostatnie roraty o g. 7.00, nie ma Mszy św. o g. 18.00. Pasterka o g. 24.00, zapraszamy na pół godziny wcześniej do śpiewania kolęd. Taca z Pasterki na Dom Samotnej Matki. Podczas Mszy św. Narodzenia Pańskiego klękamy na słowa Wyznania wiary: „I za sprawą Ducha Świętego”.

3.    Okres Narodzenia Pańskiego trwa do niedzieli po Objawieniu Pańskim.

4.    25.12 – sobota, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. według porządku niedzielnego.

5.    26.12 – niedziela, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

6.    Po świętach planujemy rozpocząć wizytę duszpasterską, dla tych, którzy nie boją się przyjąć księdza. Chcieli byśmy w pierwszym rzędzie odwiedzić nowe bloki, domy, by poświęcić nowe mieszkania, omodlić, spisać kartotekę. Podamy grafik odwiedzin i ci, którzy będą chcieli przyjąć wizytę, będą mogli to zgłaszać

 

1.    12.12 – niedziela, rozpoczynają się Dni Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskiej rodziny, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św. Do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie kościoła sianko na stół wigilijny, rozprowadza Teatr Bliżej Nieba, opłatek wigilijny

2.    13.12 – poniedziałek, wspomnienie św. Łucji, o g.18.00 modlimy się w intencji KŻR

3.    14.12 – wtorek, wspomnienie św. Jana od Krzyża

4.    17.12 – piątek, rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, po Mszy św. o g. 18.00 adoracja Najświętszego sakramentu do g. 20.00

5.    Zachęcamy do udziału w roratach, w tygodniu g. 7.00, w środę dla dzieci o g. 18.00

6.    Przed kościołem, wolontariusze zbierają na pomoc w leczeniu Gabrysi z rdzeniowym zanikiem mięśni

7.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

 

1. 12.12 – niedziela, rozpoczynają się Dni Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskiej rodziny, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św. Do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie kościoła sianko na stół wigilijny, rozprowadza Teatr Bliżej Nieba, opłatek wigilijny

2. 13.12 – poniedziałek, wspomnienie św. Łucji

3. 14.12 – wtorek, wspomnienie św. Jana od Krzyża

4. 17.12 – piątek, rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, po Mszy św. o g. 18.00 adoracja Najświętszego sakramentu do g. 20.00

5. Zachęcamy do udziału w roratach, w tygodniu g. 7.00, w środę dla dzieci o g. 18.00