Sobota XIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 10,24-33.

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belz...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Parafia w Bliznem została utworzona z części parafii: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Babicach i Matki Bożej Ostrobramskiej na Boernerowie. Staraniem Ks. dr Jana Szubki, proboszcza parafii Babice i mieszkańców Bliznego, przygotowano plac pod budowę kościoła, na którym ustawiono Krzyż. W dniu 19 października 1997 roku Ksiądz Biskup Marian Duś poświęcił plac i ustawiony na nim Krzyż oraz odprawił Mszę św.

Wiosną 1998 roku mieszkańcy nowo powstającej parafii wspólnie z Ks. Kacprem Kisielińskim wszczęli prace przygotowawcze do budowy kaplicy. 1 maja rozpoczęto montaż kaplicy przywiezionej z parafii Świętej Siostry Faustyny na Bródnie. 23 sierpnia zakończono prace przy wyposażeniu wnętrza kaplicy, połączonej z mieszkaniem dla księdza proboszcza.

Parafia Objawienia Pańskiego została erygowana dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski z dnia 6 sierpnia 1998 r., który wszedł w życie w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, dnia 26 sierpnia 1998 roku. Ten dzień uważany jest jako data powstania nowej Parafii. 17 października 1998 r. Kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia kaplicy.

Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany Ksiądz Kacper Kisieliński (wcześniej wikary w Parafii Babice), który pracował w Bliznem do 2007 roku. Od 2007 roku funkcję proboszcza pełni Ksiądz Marian Rowicki.

9 lutego 2001 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła i domu parafialnego. W lipcu 2001 roku wylane już były fundamenty, a w czerwcu 2007 roku rozpoczęto ocieplanie dachu. Na 10-lecie Parafii w 2008 roku, jeszcze w niewykończonym budynku (bez okien) odprawiono uroczystą Mszę Świętą.

W historię Parafii i budowę kościoła wpisał się również pożar, do którego doszło 19 listopada 2009 roku podczas prowadzonych prac budowlanych na dachu kościoła. Gasiło go 13 zastępów Straży Pożarnej. 26 sierpnia 2013 roku w nowym, jeszcze nie ukończonym budynku odprawiono Mszę Świętą z okazji 15-lecia Parafii. Od tego czasu na stałe przeniesienie z kaplicy do nowego kościoła początkowo Msze św. niedzielne a od adwentu wszystkie.

Granica parafii przebiega ulicami: Lazurową, Kocjana, Bolesława Prusa, Warszawską, na wysokości ulicy Ks. Piotra Skargi skręca na południe, wpada na granicę gminną, a tą do ulicy Batalionów Chłopskich, którą dobiega do ulicy Lazurowej

Parafię tworzą: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Warszawskie Osiedle Groty, ulice Warszawy: Górczewska, Narwik - na zachód od Lazurowej, strona zachodnia ulicy Lazurowej od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Kocjana.

Parafia liczy ponad 5000 wiernych. Do Mszy św. posługę sprawuje 20 ministrantów i 8 lektorów. Przy parafii działa Rada Parafialna, wspólnota Domowego Kościoła, Wspólnota Neokatechumenalna, Kółka Żywego Różańca, Schola, Wspólnota Krwi Chrystusa. Parafia podejmuje również i wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe. Od lutego 2012 roku regularnie wydawany jest Tygodnik Parafialny - Epifania - wraz z dodatkiem dla dzieci.