Środa I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 15,29-37.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
"Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego"

W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani z naszej parafii odwiedzają chorych, którzy mają wtedy możliwość skorzystania ze spowiedzi oraz przyjęcia Komunii Świętej. Jeśli istnieje taka potrzeba lub konieczność udzielany jest także sakrament namaszczenia chorych. Chorych oraz ich adresy zamieszkania należy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W nagłych przypadkach można wezwać kapłana w dowolnym czasie.

Namaszczenie chorych jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem. Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

Sakrament namaszczenia chorych udziela łaski Ducha Świętego, która podnosi zaufanie człowieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu w drodze do zbawienia, pomaga wrócić do zdrowia fizycznego, gładzi grzechy powszednie, a również ciężkie, jeśli przyjęcie sakramentu pojednania jest niemożliwe. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

W przypadku gdy chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, to w nowej ciężkiej chorobie może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli stan chorego się pogarsza. Sakrament namaszczenia chorych stosowanie jest przyjąć przed trudną operacją.

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych.