Piątek IX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 12,35-37.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż p...

 • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1. 19.03 – niedziela, rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne, nauki w czasie każdej Mszy św., o g. 17.30 Gorzkie Żale, po Mszy św. o g. 18 spotkanie kandydatów do bierzmowania, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących
 2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć wizytację kanoniczną, dziękujemy tym, którzy wsparli porządkowanie kościoła i terenu wokół, liderom grup i wspólnot parafialnych za poświęcony czas na spotkanie, Radzie Parafialnej za pomoc, Księżom za organizacje, Bóg zapłać za udział w adoracji w czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa
 3. 20.03 – poniedziałek, Uroczystość św. Józefa, nauki rekolekcyjne g. 9.30, 18, 20, o g. 18 Msza św. zbiorowa
 4. 21.03 – wtorek, nauki rekolekcyjne g. 9.30, 18, 20
 5. 23.03 – czwartek, o g. 18.30 spotkanie z historykiem Tadeuszem Płużańskim, najnowsza historia, żołnierze niezłomni
 6. 24.03 – piątek, Droga Krzyżowa po Mszy św. wieczornej, prowadzi Domowy Kościół, wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
 7. 25.03 – sobota, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze św. g. 9, 12, 18, zachęcamy do adopcji dziecka nienarodzonego
 8. 26.03 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do rocznicy I Komunii św.
 1. 12.03 – niedziela, Wizytacja Kanoniczna, Ksiądz Kardynał odprawi Mszę św. o g. 12, w czasie pozostałych Mszy św. wygłosi słowo na zakończenie mszy i udzieli błogosławieństwa, o g. 16 spotkanie z przedstawicielami grup i zespołów parafialnych, 17.30 Gorzkie Żale, zbiórka na pomoc misjonarzom ad gentes, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących
 2. 13.03 – poniedziałek, czwarta rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, módlmy się za Papieża, o g. 18 modlimy się za KŻR
 3. 17.03 – piątek, po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa
 4. 19.03 – niedziela, rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, wygłosi je Ojciec Krzysztof Brodziej OMI
 5. urząd pocztowy w Starych Babicach poszukuje pracowników na wolne etaty listonosza  

Piątek – 10 marca                     

                     09 – 10 – Graniczna, Wysoka, Jasna, Niska

                     10 – 11 – Długa, Piotra Skargi, Fortowa

                     11 – 12 – Zielna, Żeromskiego

                     12 – 13 – Przejazd, Kopernika, Hubala D. 

     13 – 14 – Kochanowskiego, Świerczewskiego

                     14 – 15 – Kraszewskiego, Chopina

                     15 – 16 – KŻR, Asysta Procesyjna

                     16 – 17 – Sienkiewicza, Łaszczyńskiego

                     19 – 20 – Wspólnota Krwi Chrystusa

                     20 – 21 – Chętni

 Sobota – 11 marca

                     09 – 10 – Przechodnia, Moniuszki

                     10 – 11 – Ministranci

                     11 – 12 – Młodzież

                     12 – 13 – Warszawska

                     13 – 14 – Osiedle Groty

                     14 – 15 – Osiedle Lazurowa, Kocjana

                     15 – 16 – Osiedle Coopera, Bat. Chłopskich

                     16 – 17 – Osiedle Narwik

                     17 – 18 – Osiedle Górczewska

                     19 – 20 – Domowy Kościół

                     20 – 21 – Chętni

 

 1. 05.03 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne, o g. 17.30 Gorzkie Żale, można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach, taca na Seminarium Duchowne, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, do księgi trzeźwości naszej parafii można wpisywać podjęcie abstynencji wielkopostnej
 2. 06.03 – poniedziałek, o g. 18 modlimy się za naszych zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach
 3. 08.03 – środa, modlimy się za kobiety, chętnych po Mszy św. wieczornej zapraszamy do sprzątania kościoła w ramach przygotowania do wizytacji
 4. 09.03 – czwartek, na g. 15.30 zapraszamy chętnych do porządkownia placu wokół kościoła. Po Mszy św. wieczornej rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, wystawienie Najświętszego Sakramentu
 5. 10.03 – piątek, pierwszy dzień wizytacji kanonicznej, nabożeństwo czterdziestogodzinne, wystawienie Najświętszego Sakramenty po Mszy św. o g. 8 do adoracja przez cały dzień, Droga Krzyżowa po Mszy św. o g. 18
 6. 11.03 – sobota, po Mszy św. o g. 8 wystawienie Najświętszego Sakramentu do całodziennej adoracji
 7. 12.03 – niedziela, Wizytacja Kanoniczna,  pomocy misjonarzom Ad gentes, zbiórka do puszek
 1. 26.02 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 2. 01.03 – Środa Popielcowa, Msze św. g. 9, 18, 20, rozpoczynamy Wielki Post, do niedzieli Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty, czasem pokutnym w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Chrześcijanie są zachęcani do praktykowania czynów pokutnych służących  nawróceniu serca. Czyny pokutne to: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich , którzy ukończyli 14 rok życia, post w Środę Popielcową i Wielki Piątek między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. W Warszawie rozpoczyna się modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych, wykaz w kruchcie
 3. 02.03 – pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18 modlimy się za Wspólnotę Krwi Chrystusa i o powołania
 4. 03.03 – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.15, po Mszy św. Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu do g 21, prosimy zgłaszać chorych. Rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji na stolicę metropolitalną w Warszawie, modlimy się za Księdza Kardynała
 5. 04.03 – pierwsza sobota miesiąca, o g. 18 modlimy się w intencji wynagradzającej, święto św. Kazimierza Królewicza, imieniny Księdza Kardynała, polecajmy Go Bogu w modlitwie
 6. 05.03 – pierwsza niedziela miesiąca, nabożeństwo adoracyjne po sumie, o g. 17.30 Gorzkie Żale, taca na Seminarium