Środa I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 15,29-37.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 27.11 – niedziela, rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, na każdej Mszy św, nauka, taca na Seminarium Duchowne

2. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspominając pierwsze przyjście Chrystusa, kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia. Roraty o g. 7.00, dzieci, które nie mogą uczestniczyć, zapraszamy w środy i piątki na g. 18.00

3. 28-29.11 – poniedziałek, wtorek, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

4. 30.11 – środa, święto św. Andrzeja Apostoła

5. 01.12 – pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

6. 02.12 – Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja do g. 21.00

7. 03.12 – pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 Msza św. w intencji wynagradzającej

8. 04.12 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne. Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, zbiórka do puszek