Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź ...

  • 10 hours ago

    Poprzez Chrzest, staliśmy się na zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się ra… https://t.co/D1rOmrGXI4

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 10.07 – niedziela, na czas wakacji zawieszamy Mszę św. o g. 10.30

2. 11.07 – poniedziałek, święto św. Benedykta, patrona Europy

3. 12.07 – wtorek, wspomnienie Brunona Bonifacego

4. 13.07 – środa, wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

5. 15.07 – piątek, wspomnienie św. Bonawentury

6. 16.07 – sobota, wspomnienie NMP z Góry Karmel

7. 05.08 – piątek, gościmy WAPM, zmierzająca na Jasną Górę, wspieramy ich modlitwą i ofiarą

8. 09-17 września, pielgrzymka do Ziemi Maryi, Medyugorie, zapraszamy chętnych

9. Poradnik dla rodziców: Nastolatki w wirtualnym świecie

10. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej