Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Mateusza 21,28-32.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 03.07 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne

2. 06.07 – środa, wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

3. 07.07 – pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4. 08.07 – piątek, wspomnienie św, Jana z Dukli

5. 09.08 – Warsztaty kierowane są do mam córek w wieku 9-12 lat. Warsztaty prowadzone są przez doradcę życia rodzinnego, nauczycielkę naturalnych metod rozpoznawania płodności, członka Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER. Mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy mamy i córki na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Szczegóły na plakacie