Piątek IX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 12,35-37.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż p...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 20.03 – niedziela, Gorzkie Żale o g, 17.30, tydzień modlitw o ochronę życia poczętego

2. 21.03 – poniedziałek, zapraszamy na katechezę

3. 23.03 – środa, w ramach przygotowania do Aktu Ofiarowania P. Jezusowi przez ręce Maryi, Droga Krzyżowa według bł. A.K. Emmerich

4. 24.03 – czwartek, kolejna katecheza

5. 25.03 – piątek, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zachęcamy do adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, Akt ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa