Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszył...

  • yesterday

    Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mam… https://t.co/hD1QwAw4uK

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    21.11 - niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu poświęcenia. Zbiórka ofiar na dzieła pomocy w czasie kryzysu migracyjnego

2.    22.11 - poniedziałek, wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

3.    24.11 - środa, wspomnienie św. Andrzeja Dung-lac i Towarzyszy

4.    28.11 - pierwsza niedziela Adwentu, początek nowego roku duszpasterskiego, pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa, taca na WMSD

5.    26-28. 11 – w WMSD w Warszawie rekolekcje dla mężczyzn pragnących rozeznać swoje powołanie