Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszył...

  • yesterday

    Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mam… https://t.co/hD1QwAw4uK

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    07.11 - Pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne

2.    09.11 - wtorek, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, na Mszy św. o g. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bpa Piotra Jareckiego

3.    10.11 - środa, wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża

4.    11.11 - czwartek, wspomnienie św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległości, święto narodowe. Modlimy się w intencji Ojczyzny, Msze św. 9.00, 12.00, 18.00

5.    12.11 - piątek, wspomnienie św. Jozafata

6.    13.11 - sobota, wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR

7.    14.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

8.    Małżeństwa chętne do podjęcia formacji we Wspólnocie Domowego Kościoła prosimy o zgłoszenie się do zakrystii

9.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej