Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszył...

  • yesterday

    Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mam… https://t.co/hD1QwAw4uK

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    12.09 - niedziela, dziękujmy Bogu za dar nowych błogosławionych, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką, dziś taca na Seminarium Duchowne, rozpoczynamy Dni Kwartalne Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Poświęcenie plecaków w czasie Mszy św. o g. 10.30, po spotkanie kandydatów do I Komunii św.

2.    13.09 - poniedziałek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, o g. 18.00 modlimy się za KŻR

3.    14.09 - wtorek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

4.    15.09 - środa, wspomnienie NMP Bolesnej

5.    16.09 - czwartek, wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana 

6.    17.09 - piątek, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

7.    18.09 - sobota, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i archidiecezji, wyjazd mężczyzn na Jasną Górę, zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca

8.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej