Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszył...

  • yesterday

    Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mam… https://t.co/hD1QwAw4uK

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
  1. 11.07 - niedziela, dziękujemy Bogu za ławki w bocznych nawach
  2. 12.07 - poniedziałek, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
  3. 13.07 - wtorek, św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR
  4. 15.07 - czwartek, św. Bonawentury
  5. 16.07 - piątek, wspomnienie NMP z Góry Karmel