Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszył...

  • yesterday

    Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mam… https://t.co/hD1QwAw4uK

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 27.06 - Niedziela, nabożeństwo czerwcowe o g. 17.30

2. 28.06 - poniedziałek, wspomnienie św. Ireneusza BM

3. 29.06 - wtorek, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, odpust zupełny dla posługujących się dewocjonaliami poświęconymi przez Ojca Świętego lub Biskupa pod warunkiem odmówienia Wyznania wiary, Taca na Daninę św. Piotra

4. 01.07 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

5. 02.06 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.30, adoracja do g. 21.00, proszę zgłaszać chorych

6. 03.06 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej

7. 04.06 - pierwsza niedziela miesiąca, na czas wakacji zawieszamy Mszę św. o g. 10.30, po sumie procesja, zapraszamy asysty

8. w przedsionku kościoła do zabrania publikacje „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Gdy dziecko pyta o seks”