Piątek II tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biada...

  • 12 hours ago

    Poprzez Chrzest, staliśmy się na zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się ra… https://t.co/D1rOmrGXI4

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
  1. 04.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja, zapraszamy asysty
  2. 05.09 - poniedziałek, o g. 18 modlimy się za naszych zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach
  3. 08.09 - czwartek, święto Narodzenia NMP, po Mszy św. o g. 18 błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion
  4. 11.09 - niedziela, w czasie Mszy św. o g. 10.30 poświęcenie plecaków, suma odpustowa, którą będzie celebrował Ks. prof. prałat Krzysztof Pawlina, adoracja i procesja, zapraszamy asysty, taca na Seminarium Duchowne
  5. Prosimy o zgłaszanie dzieci, którzy rozpoczną przygotowanie do I Komunii św., spotkanie 18.09 po Mszy św. o g. 10.30