Piątek II tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biada...

 • 12 hours ago

  Poprzez Chrzest, staliśmy się na zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się ra… https://t.co/D1rOmrGXI4

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
 1. 07.08 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, zapraszamy asysty
 2. 08.08 - poniedziałek, wspomnienie św. Dominika
 3. 09.08 - wtorek, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy
 4. 10.08 - środa, święto św. Wawrzyńca
 5. 11.08 - czwartek, wspomnienie św. Klary
 6. 13.08 - sobota, o g. 18 modlimy się za KŻR
 7. 14.08 - niedziela, taca na KUL
 8. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów
 9. Sierpień, szczególnie czcimy Matkę Bożą, zachęcany do podjęcia abstynencji