Środa I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 15,29-37.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
  1. 26.06 - niedziela, o g. 10.30, prymicja x. Pawła Paligi, polecajmy Go Panu w naszych modlitwach
  2. 28.06 - wtorek, wspomnienie św. Ireneusza
  3. 29.06 - środa, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, taca na daninę św. Piotra
  4. 01.07 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.15, nabożeństwo po Mszy św. wieczornej, adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21 w intencji ŚDM, proszę zgłaszać chorych
  5. 02.07 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 18 Msza św. w intencji wynagradzającej
  6. 03.07 - pierwsza niedziele miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, nie ma Mszy św. o g. 10.30
  7. Przybyła nam w kościele chrzcielnica oraz ozdobne litery na ołtarzu i ambonce
  8. Dziękujemy za wszelką pomoc w przygotowaniu kuchni na zapleczu kościoła