Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
  1. 22.05 - niedziela, uroczystość Trójcy Przenajświętszej, o g. 12 Mszę św. jubileuszową ? 25 lecia kapłaństwa ? odprawi ks. dr. Janusz Stańczuk. Małżeństwa z DK będą zapraszać do utworzenia nowego kręgu
  2. 24.05 - wtorek, Dzień Modlitw za Kościół w Chinach
  3. 26.05 - czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zapraszamy asysty procesyjna, bielanki, ministrantów, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Dziękujemy wszystkim którzy włączają się w budowę ołtarzy. Porządek Mszy św. niedzielny, po sumie procesja, odpust zupełny za pobożny udział w procesji, modlimy się za Matki
  4. Oktawa Bożego Ciała, do czwartku zapraszamy na procesję każdego dnia po Mszy św. wieczornej
  5. 28.05 - rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, modlimy się o Jego rychłą beatyfikację
  6. Budowa: kontynuujemy prace porządkowe wokół kościoła