Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 7,6.12-14.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko wi...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Przed nami maj, miesiąc Maryi. O tej porze roku w naszej świątyni jest jeszcze jasno, gdy wieczorami śpiewamy litanię loretańską, a w pierwszą sobotę uczestniczymy w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi… 

Nabożeństwa majowe to czas spędzony z kimś bardzo życzliwym; z Pośredniczką wysłuchanych spraw – i łask przynoszących uświęcenie; z pochylającą się nad nami Matką, pouczającą, wspomagającą…

Warto wsłuchiwać się w wezwania majowej litanii i na swój sposób kontemplować wymieniane w niej cnoty Maryi, Jej duszę nietkniętą złem, by inspirować się do dobrych czynów i postaw. Może to być również czas intensywnej modlitwy, gdy przy każdym tytule-wersecie zawierzymy Matce jedną ważną osobę lub sprawę.

Począwszy od środy, 1 maja, litanię loretańską będziemy śpiewać:

  • w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej,
  • a w niedziele i święta – przed Eucharystią, tj. o g. 17:30.

Długi majowy weekend da nam jeszcze jedno ważne maryjne spotkanie – pierwszą sobotę miesiąca. Przychodząc do kościoła 4 maja o g. 17.00 na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, prowadzone przez Koło Żywego Różańca, a następnie uczestnicząc w wieczornej Mszy Świętej, mamy szanse spełnić wszystkie warunki pierwszych sobót miesiąca (→ różaniec, → medytacja jednej tajemnicy, → spowiedź, → Komunia Święta wynagradzająca). Warto jest spędzić wspólnie te dwie sobotnie godziny, by lepiej zrozumieć i przyjąć fatimskie wezwanie.

Niech w jasne majowe wieczory, kiedy w przyrodzie wybuchają kielichy tulipanów, a ptaki śpiewają arie, rozkwita nas Boża Miłość, wewnętrzna cisza i nieustanna nadzieja na lepsze, którą wyprasza Maryja.

Paulina Konieczna

IMG 0822


Pierwsze soboty miesiąca w Bliznem są znakiem powagi, z jaką nasza wspólnota przyjęła maryjne objawienia wszech czasów w Fatimie. W słowach podyktowanych polskiej mistyczce, Alicji Lenczewskiej, Pan Jezus wyjaśnił niebagatelne znaczenie orędzia z 1917 roku dla świata i wskazał, jak żyć nim w codzienności, w konkretnych czynach.

Ja, tak jak Moja Matka objawiająca się w Fatimie i Medjugorju, wzywam wszystkich do nawrócenia, modlitwy i pokuty, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich i jak najwięcej połaci ziemi od totalnego zniszczenia przez szatana, który sieje w sercach ludzi niezgodę, nienawiść i agresję.

Czyńcie pokutę i módlcie się za tych, którzy ulegli nienawiści, i za ich ofiary. I ufajcie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, aby w sercach waszych, w słowach, które mówicie, i w waszych czynach był Pokój i była Miłość. Tylko w ten sposób przeciwstawicie się tej niszczącej fali wzajemnej nienawiści i niezgody, jaka przelewa się przez świat, ogarniając go coraz bardziej. To nowe dzieło szatana po fali totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego. Teraz chodzi o to, aby walczyli wszyscy ze wszystkimi, wykorzystując różnice etniczne, narodowościowe, wyznaniowe czy jakiekolwiek inne.

Strzeżcie się wypowiadania słów, które sieją niepokój i przeciwstawiają ludzi między sobą. Jest czas zamętu w świecie i w sercach ludzkich, bo orędzia, jakie zostały światu dane, by powrócić na drogi Boże, by modlić się wspólnie i by czynić pokutę, pozostały zlekceważone przez świat i tych, którzy kierują państwami i głoszą różne ideologie, wywierając wpływ na całe społeczności ludzkie.

Orędzia wzywające do nawrócenia przyjęły jednostki - pojedynczy ludzie - i ci są krzewicielami pokoju. Ci są nadzieją ocalenia dla wielu z tego zamętu, jaki się zaczął i jaki narasta wbrew pozornym hasłom czy usiłowaniom do scalania i pokoju.

Nic nie zostanie scalone i nie będzie pokoju bez nawrócenia - bez Boga. Przeciwnie: niepokój i rozbicie będą narastać i rozprzestrzeniać będzie się to, co dzieje się w Jugosławii (Pan Jezus skierował te słowa w styczniu 1993 r. - przyp. red.), która zlekceważyła wezwania Mojej Matki objawiającej się tam.

Niech to, co tam się dzieje, będzie przestrogą dla świata, któremu grozi to samo i jeszcze więcej, jeśli wezwania do nawrócenia pozostaną bez echa. Niech to będzie przestrogą i upomnieniem dla każdego, kto pragnie budować swój dom i swoje życie bez zawierzenia Bogu, bez modlitwy i życzliwości dla innych ludzi.

Niech będzie także wezwaniem do pokuty, modlitwy i czynów miłosierdzia dla tych, którzy trwają przy Mnie i pragną nieść orędzie Miłości i Pokoju.

 Amen.

Alicja Lenczewska, Słowo pouczenia, Wydawnictwo Agape

 

wytłuszczony cytat: Strzeżcie się wypowiadania słów, które sieją niepokój i przeciwstawiają ludzi między sobą.