Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 7,6.12-14.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko wi...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Pusty grób, płótna, chusta…

Czy nasze oczy ujrzą to co Jan? Zobaczył i uwierzył!
Pismo mówi: trzeba aby On zmartwychwstał.

Zmartwychstały


Niech kontemplacja tych wydarzeń zachęca nas do wiary i ufności, że Bóg działa w każdej sytuacji, w każdej osobie, że pragnie dotrzeć do najgłębszych zakamarków naszej duszy.


Zmartwychwstały Chrystus niech wypełnia nasze życie światłem wiary w moc Boga.

Księża