Środa I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 15,29-37.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Seminarium Odnowy Wiary (SEO) prowadzone przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca w parafii św. Łukasza Ewangelisty (ul. Górczewska 176, przy ratuszu Warszawa-Bemowo) zaprasza.

Można jeszcze dołączyć na kolejne spotkania. Będą się odbywać co środę (w sumie 12 spotkań) o g. 19:00 w nowym kościele.

rekolekcje seo plakat