Poniedziałek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 6,53-56.

Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na...

  • 17 hours ago

    Powierzmy Matce Bożej Afrykańskiej sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bo… https://t.co/edpQzf5g65

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Teatr Bliżej Nieba zaprasza do nabywania sianka na wigilijny stół.

Sianko będzie dostępne po każdej mszy św. we wszystkie niedziele Adwentu w przedsionku kościoła. Zachęcamy do wrzucania ofiary za sianko. Są to cegiełki na rzecz teatru. Z zebranych pieniędzy teatr zakupi część scenografii i rekwizytów do nowego przedstawienia.


Teatr działa charytatywnie i chętnie wystawia spektakle na terenie parafii, w domu kultury, w okolicznych szkołach.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Teatru Bliżej Nieba.

logo teatr 1