Piątek IX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 12,35-37.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż p...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Teatr Bliżej Nieba zaprasza do nabywania sianka na wigilijny stół.

Sianko będzie dostępne po każdej mszy św. we wszystkie niedziele Adwentu w przedsionku kościoła. Zachęcamy do wrzucania ofiary za sianko. Są to cegiełki na rzecz teatru. Z zebranych pieniędzy teatr zakupi część scenografii i rekwizytów do nowego przedstawienia.


Teatr działa charytatywnie i chętnie wystawia spektakle na terenie parafii, w domu kultury, w okolicznych szkołach.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Teatru Bliżej Nieba.

logo teatr 1