Środa IV tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Jana 5,17-30.

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko...

  • 21 hours ago

    Każda istota ludzka jest święta i nienaruszalna. Jeśli społeczeństwo ma mieć przyszłość, musi wykształcić w sobie a… https://t.co/9XX9IOa9ZU

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 "Cud tańczącego słońca, Fatima, 13.10.1917" jest oryginalną, dobrze udokumentowaną relacją z niezwykłego zjawiska, które zwieńczyło objawienia fatimskie.

Sądziłam, że nadchodzi

koniec świata…”

Teresa Chartres,

naoczny świadek


Co zapowiedziała „Pani z Nieba” 13 lipca 1917 r.?

Co wydarzyło się 3 miesiące później?

Ilu ludzi było świadkami niesamowitych zdarzeń?

Czy niewierzący stali się wierzącymi?

O co prosi Maryja każdego z nas?


Odpowiedzi na te pytania można znaleźć oglądając wystawę plenerową przed kościołem parafialnym w Bliznem.


Autentyczne fotografie, relacje świadków i doniesienia prasowe sprzed 105 lat.


Wystawa potrawa do 16 października.