Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Ewangelia wg św. Jana 1,47-51.

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Wid...

  • 8 hours ago

    Jezus karmi tłumy (Łk 9, 10-17) i prosi apostołów, aby nic się nie zmarnowało. Ponieważ, kiedy nie marnuje się poży… https://t.co/rArD9WA6l8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 "Cud tańczącego słońca, Fatima, 13.10.1917" jest oryginalną, dobrze udokumentowaną relacją z niezwykłego zjawiska, które zwieńczyło objawienia fatimskie.

Sądziłam, że nadchodzi

koniec świata…”

Teresa Chartres,

naoczny świadek


Co zapowiedziała „Pani z Nieba” 13 lipca 1917 r.?

Co wydarzyło się 3 miesiące później?

Ilu ludzi było świadkami niesamowitych zdarzeń?

Czy niewierzący stali się wierzącymi?

O co prosi Maryja każdego z nas?


Odpowiedzi na te pytania można znaleźć oglądając wystawę plenerową przed kościołem parafialnym w Bliznem.


Autentyczne fotografie, relacje świadków i doniesienia prasowe sprzed 105 lat.


Wystawa potrawa do 16 października.