Piątek IX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 12,35-37.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż p...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1 maja ruszają u nas 33-dniowe rekolekcje ze św. Józefem!

Najlepszą decyzją w czasach katastrof niepewności i lęku jest powierzyć się potężnemu patronowi. Dlatego serdecznie zapraszamy na rekolekcje konsekracji św. Józefowi. Konsekracja oznacza nie tylko poświęcenie się komuś, ale też „stawanie się jak ten, komu się zawierzamy”.


Będą to rekolekcje indywidualne; przez 33 dni będziemy studiować książkę „Cały sprawiedliwy” o. Krzysztofa Wonsa SDS. Do lektury zostanie dołączona broszura-przewodnik, która przeprowadzi nas przez codzienne konferencje i modlitwy. Czas codziennych ćwiczeń duchowych to dziesięć/ kilkanaście minut.


Plan rekolekcji

• 24.04 - początek zapisów i dystrybucji książki z broszurą-przewodnikiem w kościele.

• 1.05 - kazanie rekolekcyjne na każdej Mszy Św.; zaczynamy lekturę i modlitwę w domu.

* jeśli wyjeżdżasz na majówkę, nic straconego! Kazanie w wersji mp3 zostanie zamieszczone na tutaj, na stronie parafii :-)

• 13.05 - czuwanie po wieczornej Eucharystii.

• 3.06 - Eucharystia i Adoracja, konsekracja św. Józefowi.


Informacje o rekolekcjach warto śledzić również na bieżąco tutaj: www.facebook.com/Par.Obj.Pan.Blizne

jozef intro