Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 9,1-8.

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone ...

  • 12 hours ago

    Słuchajmy razem tego, co Duch mówi do Kościoła, zachowujmy komunię. Została nam dana Pascha, pozwólmy więc, by strz… https://t.co/QMpQ07Rn8S

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Nareszcie styczeń i znowu możemy się spotkać na synodzie w Bliznem! Wszystkich zainteresowanych przyszłością parafii i Kościoła zapraszamy w tę sobotę, 8 stycznia, na g. 10:00 do sali nad zakrystią.

„Kto ma uszy, niechaj posłyszy,
Co mówi Duch do Kościołów…” (Ap 2, 7)

Tym razem będziemy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego w następującej kwestii:

Co przeszkadza mi w tym, aby być świadkiem Chrystusa w życiu rodzinnym, wśród znajomych, w pracy?

Przyjrzyjmy się temu pytaniu:

à Otóż każdy z nas jest powołany do tego, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Pan Jezus potrzebuje nie tylko ludzi prowadzących głębokie życie wewnętrzne, ale także apostołów.

à Apostołem można być na wiele sposobów. Nie raz wystarczy po prostu przyznać się do Chrystusa w rozmowie z kolegą z pracy; albo w swych zwykłych, codziennych czynach i postawach względem bliźnich - dawać świadectwo, że jest się uczniem renomowanej szkoły (o tradycjach sięgających ponad 2000 lat!), dającej bilet do życia w obfitości.

à Jednym z celów zwołanego przez papieża Synodu 2021-2023 jest dotarcie do „towarzyszy podróży”, czyli osób, które są na uboczu, na marginesie. Czy zdarza Ci się chodzić na „ewangeliczne opłotki”?

à Zastanów się:

Czy jesteś uczniem-misjonarzem? Czy realizujesz misję Kościoła i jak?

Nazwij swoje wewnętrzne blokady. Może od tego, aby być siewcą Ewangelii, powstrzymuje cię lęk przed prześladowaniem, odrzuceniem albo fałszywa obawa, że naruszysz czyjąś wolność?


Rozeznawanie pytań synodalnych (np. „Co przeszkadza mi w tym, aby być świadkiem Chrystusa…?”) nie dokonuje się jedynie podczas spotkań w parafii. Jeśli masz taką możliwość, już wcześniej nadstaw ucha na to, co mówi Pan: poświęć na to Adorację, usiądź z Pismem Świętym, odmów różaniec lub inną modlitwę, a potem 8 stycznia podziel się z nami światłem, jakie otrzymałeś. Jeśli to się nie uda, nie przejmuj się i po prostu przyjdź.

Nie ma głupich wypowiedzi! Jak czytamy w oficjalnych dokumentach przygotowawczych, podczas synodu wszyscy jesteśmy zachęceni do otwartego i odważnego wypowiadania się!

Aby było to możliwe, pójdźmy za radą Ojca Świętego i… słuchajmy się sercem. Jak powiedział ostatnio papież Franciszek, tylko w takim przypadku druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana, ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach i drodze duchowej. Synod jest także (trudną!) nauką słuchania.

Zaproszeni są wszyscy. Absolutnie wszyscy! Tak, Ty również J Kto był z nami w grudniu, ten wie, że uczestnictwo w synodzie wyzwala w ludzkich sercach słodką radość Ducha Świętego. Synod to spotkanie, synod to zyskiwanie wspólnej przestrzeni do dialogu, której wcześniej po prostu nie było. To dobry, ważny czas dla Kościoła.

„Na to pan rzekł do sługi: «Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony…»

Paulina Konieczna

Synod w Bliznem to dialog przeplatany wspólną modlitwą. Na pierwszym spotkaniu, 11 grudnia, Pan kościelny Sylwester Klimek zaśpiewał psalm. Całą galerię zdjęć z synodu będzie można obejrzeć jeszcze w tym tygodniu na naszej stronie „Parafia Objawienia Pańskiego” na Facebooku.