Wtorek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 16,5-11.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wa...

  • 7 hours ago

    Powinniśmy odnowić gospodarkę, aby była bardziej sprawiedliwa, zrównoważona, solidarna i szanująca Ziemię, nasz wsp… https://t.co/rUTw7b9kSD

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

„Wielbi dusza moja Pana

I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”

                                               Łk 1. 46n

Bóg Ojciec z miłości do nas posłał swojego Jedynego Syna,

Aby nas uczynić swoimi dziećmi.

On nas kocha w pełni, bez żadnych warunków.

Chrystus Pan stał się człowiekiem, aby nas doprowadzić do Ojca.

Obyśmy poznali tę Miłość i jej doświadczyli.

Wszystkim z serca życzymy, abyście tę Miłość poznali, przyjęli w swoich sercach, rodzinach, domach i uczyli się nią żyć na co dzień.

Z serdecznymi życzeniami na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022.

                                                                                   Księża