Wtorek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 16,5-11.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wa...

  • 6 hours ago

    Powinniśmy odnowić gospodarkę, aby była bardziej sprawiedliwa, zrównoważona, solidarna i szanująca Ziemię, nasz wsp… https://t.co/rUTw7b9kSD

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Pierwsze spotkanie synodalne w naszej parafii odbędzie się 11 grudnia o godz. 10:00.

SYNOD BLIZNE-WATYKAN (2021 – 2023)

…czyli historyczne wydarzenie w życiu Kościoła, które puka do drzwi parafialnych.

W ciągu kilku najbliższych tygodni w naszym kościele ruszą prace grupy synodalnej, złożonej z wiernych oraz Księży. Może do niej przystąpić każdy Parafianin. Na koniec opracujemy syntezę, która wraz z głosem wiernych z całego świata posłuży do stworzenia dokumentu finalnego Synodu Biskupów w Watykanie w 2023 roku.

Co zechce powiedzieć Kościołowi Lud Boży ze wsi Blizne i okolic?


Pierwsze spotkanie synodalne w naszej parafii odbędzie się 11 grudnia o godz. 10:00. Wierzymy, że jest to czas, który Duch Święty chce nam ofiarować, aby się spotkać, zjednoczyć, wyzbyć niepotrzebnego dystansu, usłyszeć się nawzajem, może opatrzyć rany, nawiązać relację, wspólnotę i iść razem….

Módlmy się o dobre owoce parafialnych spotkań synodalnych oraz o dobre owoce całego synodu biskupów. Podejmijmy razem tę drogę, która ma szansę stać się drogą spotkania.


List otwarty na rozpoczęcie synodu
https://archwwa.pl/aktualnosci/do-udzialu-w-synodzie-zaproszeni-sa-wszyscy-list-otwarty-na-rozpoczecie-synodu/

Vademecum synodu
https://episkopat.pl/vademecum-synodu-o-synodalnosci-tekst/


Modlitwa na rozpoczęcie spotkania synodalnego

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.


Pierwsze parafialne spotkanie synodalne

Spotkanie synodalne w parafii będzie składało się z dwóch części.

Pierwszą część – modlitewną rozpoczniemy wspólnym wezwania do Ducha Świętego (tekst modlitwy poniżej), następnie przejdziemy do Liturgii Słowa.

W drugiej części tzw. dialogowej każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość wypowiedzenia się na zadane, na dane spotkanie, pytanie/kwestię. Po wypowiedzi każdego z uczestników nastąpi chwila refleksji w ciszy – wsłuchiwania się w to co Duch Święty do mnie mówi. Kolejno każdy kto chce będzie mógł podzielić się tym, co najbardziej go „uderzyło”, co jest dla niego najważniejsze.

Po zakończonym dialogu nastąpi podsumowanie i wspólne podzielenie się swoimi doświadczeniami. Co było cenne podczas dialogu? Co ten dialog utrudniało?

Spotkanie synodalne zakończy modlitwa wiernych, modlitwa „Ojcze nasz”, znak pokoju oraz Błogosławieństwo.

Na pierwszym spotkaniu będziemy pochylać się nad poniższymi pytaniami:

  • Czy Kościół traktujemy jako swój dom, swoją wspólnotę, w której jesteśmy zaangażowani, jesteśmy w niej aktywni, bierzemy za nią odpowiedzialność, umacniamy ją, a kiedy jest taka potrzeba bronimy?
  • Co ułatwia a co utrudnia angażowanie się w życie naszej parafii?


Celem spotkań syndalnych nie jest wypominanie, głosowanie, przekonywanie się nawzajem. Tak przyjęta struktura spotkań ma na celu osiągnięcie istoty synodu, który odbędzie się tam, gdzie będzie wola słuchania najpierw Ducha Świętego, potem człowieka, w którym odzywa się Duch Święty. Najważniejszym staje się jest spotkanie, słuchanie i rozeznawanie działania Ducha Świętego.

Nie chodzi o to, aby przedstawiać co JA myślę, ale o podzielenie się z innymi tym, co na modlitwie rozeznaję, że Duch Święty chce mi powiedzieć. Pragniemy słuchać Ducha Świętego, a nie dążeń „tego świata”…