Piątek IX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 12,35-37.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż p...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zapraszamy na męskie oblężenie Jasnej Góry, w sobotę 18 września. Wyruszamy o g. 12 spod kościoła Karola Boromeusza (ul. Powązkowska 14). Koszt autokaru: 60 zł od osoby. Powrót około 23.

Zapisy wraz z pieniędzmi w zakrystii. Zaprasza Ks. Andrzej


Zapraszamy mężów, ojców z synami oraz wszystkie samotne wilki!

W programie Oblężenia jest Eucharystia, cykl nauczań - między innymi arcybiskupa Grzegorza Rysia, świadectwa duchownych i świeckich oraz jasnogórskie śluby mężczyzn. W Roku św. Józefa motto pielgrzymki to "Twórcza odwaga".

„Czy my jako mężczyźni potrafimy tak jak Święty Józef ochronić skarby, które Bóg nam powierzył? Nasze żony potrzebują mężów, nasze dzieci ojców. Męskość to odpowiedzialność, której musimy się dziś uczyć. Spotkanie na Jasnej Górze będzie dobrą okazją do tego.” – pytają organizatorzy Oblężenia Jasnej Góry.


„Oblężenie ma budować mężczyzn w rolach, jako duchowych liderów, obrońców i żywicieli” – dodają.
Męskie Oblężenie Jasnej Góry odbędzie się już po raz piąty.

A zatem… baczność! Na Jasną Górę zwrot! Do boju!!!


Zob. także Warsztaty online 12-17 września