Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Mateusza 23,1-12.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naślad...

  • 24 minutes ago

    #MódlmysięWspólnie, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią i w ten sposób zakosztowali nieskończonego… https://t.co/Cba18gthEu

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1.    20.12 - niedziela, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie opłatek na stół wigilijny, sianko

2.    22-23.12 - dni skupienia adwentowego, wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej, do g. 21.00, możliwość spowiedzi

3.    24.12 - czwartek, o g. 7.00 ostatnie roraty, nie ma Mszy św. o g. 18.00. Wigilia Bożego Narodzenia, zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Pasterka o g. 22.00 i 24.00, taca na Dom Samotnej Matki, o g. 23.30 Godzina czytań i kolędy 

4.    25.12 - piątek, uroczystość Narodzenia Pańskiego, porządek Mszy św. niedzielny, dodatkowa Msza św. o g. 16.00

5.    26.12 - sobota, święto św. Szczepana pierwszego męczennika, porządek Mszy św. niedzielny

6.    27.12 - niedziela, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej, do nabycia są gry planszowe

 1.    13.12 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie opłatki na stół wigilijny. Rozpoczynają się Dni kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskiej rodziny. Prośba IPN o uczczenie ofiar stanu wojennego. Zapal Światło wolności, świeca w oknie o g. 19.30

2.    14.12 - poniedziałek, wspomnienie św. Jana od Krzyża

3.    17.12 - czwartek, rozpoczyna się druga część Adwentu, bezpośrednio przygotowująca do uroczystości Bożego Narodzenia

4.    Ojciec Święty Franciszek ogłosił w całym Kościele Rok św. Józefa. Związany jest z nim dar specjalnych Odpustów

5.    zapraszamy do udziału w Roratach, codziennie o g. 7.00, dla dzieci niemogących uczestniczyć rano, w środę i piątek o g. 18.00

6.    Nasz teatr Bliżej Nieba rozprowadza sianko na stół wigilijny

7.    Prośba Naczelnej Izby Lekarskiej, do osób po chorobie Covid-19, o oddawanie osocza, które zmniejsza u nowo zakażonych ryzyko zgonu

 1.    06.12 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu, Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących

2.    07.12 - poniedziałek, wspomnienie św. Ambrożego

3.    08.12 - wtorek, uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP, o g. 12.00 Msza św. w Godzinie Łaski, o g. 18.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają medaliki

4.    11.12 - piątek, adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do g. 20.00, w intencji Ojczyzny, o odwrócenie pandemii

5.    12.12 - sobota, wspomnienie NMP z Guadalupe

6.    13.12 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św.

7.    Zapraszamy do udziału w Roratach o g. 7.00, dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć rano, środa i piątek o g. 18.00

 1.    29.11 - niedziela, rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, wspomnienie pierwszego przyjścia Syna Bożego. Równocześnie kierujemy nasz wzrok na Jego powtórne przyjście. Taca na Seminarium duchowne. Do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących. Poświęcamy opłatki na stół wigilijny.

2.    30.11 - poniedziałek, święto, św. Andrzeja, rozpoczynamy Roraty, o g. 7.00, dzieci zapraszamy w środę i piątek na g. 18.00. O g. 16.00 ks. Stanisław Kijewski przyjmie święcenia diakonatu, prosimy o modlitwę w Jego intencji

3.    03.12 - pierwszy czwartek miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.    04.12 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00, w intencji Ojczyzny i o ustanie epidemii. Prosimy zgłaszać chorych

5.    05.12 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo I sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej Niepokalanej

6.    06.12 - pierwsza niedziela miesiąca, wspieramy materialnie Kościół na Wschodzie

 

 1.    22.11 - Niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po sumie nabożeństwo, za publiczne odmówienie aktu poświęcenia można zyskać odpust zupełny

2.    W związku z trwającą epidemią należy zachować normy służące bezpieczeństwu, przyjmujący Komunię św. na rękę ustawiają się po stronie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

3.    29.11 - I niedziela Adwentu, taca na Seminarium Duchowne

4.    30.11 - poniedziałek, ks. Stanisław Kijewski o g. 16 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie przyjmie święcenia diakońskie, prosimy o modlitwę w Jego intencji

5.    Są wolne intencje na grudzień